Beeldbank Documenten
 → 
 →  [Databasenummer 01280]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 
Lees PDF  

 

Uitgebreid zoeken
Databasenummer : 01280
 
Titel : JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2005
Auteur(s)/Steller : D. J. van Wijngaarden
Datum/Jaar : 21 februari 2005
Beschrijving : Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter is H.J. van Beek. Hij heeft sinds 1990 als
voorzitter deel uitgemaakt van het bestuur van de vereniging. Aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester is St. van Loo. Hij heeft sinds 1996 als penningmeester deel uitgemaakt van het bestuur van de vereniging. Het bestuur stelt voor, als hun opvolgers te benoemen St. van Loo in de functie van voorzitter en G. van Norden in de functie van penningmeester. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de waarnemend-voorzitter worden aangemeld.
Plaats: De Dialoog / Na afloop van de vergadering zal G. Spijker u meer vertellen over de historie van molen “De Koe” in Ermelo en u informeren over de herbouwplannen.
 
Medium : Print
Aantal delen : 1
Document soort : Convocatie
Uitgever/Drukker : Oudheidkundige Vereniging Ermeloo
Aantal pagina's : 1
Conditie : goed
 
 

     

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 augustus 2017