Beeldbank Documenten
 → 
 →  [Databasenummer 01340]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 
Lees PDF  

 

Uitgebreid zoeken
Databasenummer : 01340
 
Titel : JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING daarna krijgt u een interessante presentatie van onze nieuwe werkgroep “genealogie"
Auteur(s)/Steller : Wijngaarden van, D.J.
Datum/Jaar : 27 maart 2013
Beschrijving : Aftredend en niet herkiesbaar mevr. T. Hazeu-van Veldhuizen. Het bestuur stelt voor in haar plaats te benoemen de heer G.J. van Assen. Aftredend en herkiesbaar de heren H. Gerards en G. Meewis.
De Ermelose Genealogische Databank gaat een unieke bron worden van informatie voor het vinden van een antwoord op genealogische vragen over de Ermelose bevolking van de afgelopen twee eeuwen. Hedenavond gaat daarom de nieuwe website www.genealogie-ermelo.nl officieel de lucht in.
 
Medium : Print
Aantal delen : 1
Document soort : Convocatie
Uitgever/Drukker : Eigen beheer
Aantal pagina's : 1
Conditie : voldoende
 
 

     

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 augustus 2017