Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Convocatie   (in veld: Document soort)     

Aantal gevonden publicaties : 98   (uit: 2461)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00053  
Uitnodiging Jaarlijksche algemeene vergadering van de V.V.V.
Convocatie           (07-05-1935)    [Buskop J.]
Het Bestuur van V.V.V. noodigt U uit tot bijwoning der Jaarlijksche algemeene vergadering op Woensdag 15 Mei a.s. bij Wiedenhoff, Aanvang 8 uur
Aan hen, die hun adres (en enkele korte mededelingen) wenschen opgenomen te zien op de NIEUWE PENSIONLIJST, wordt verzocht dit omgaand op te geven. De lijst wordt a.s. Vrijdag afgedrukt. Kosten f 2,50 per adres
Zie ook document 00051

 

2. Databasenummer: 01277  
Lezing “Sprekende Stenen” door P.J. Tuinema uit Ermelo.
Convocatie           (23 september 2004)    [D. J. van Wijngaarden]
Gevelstenen hebben in de loop der jaren de oude uithangborden vervangen.Deze uithang-borden waren van hout en sleten door regen en wind en hingen bovendien in de weg in de smalle middeleeuwse straten. Toen de huizen later van steen werden gebouwd lag het ook voor de hand een ingemetselde steen te gebruiken in plaats van een uithangbord. Gevelstenen beelden vaak het beroep van de bewoner uit of zeggen iets over de geloofs- overtuiging, over de naam of de plaats van afkomst van de bewoner.
Lezing gehouden in De Dialoog. Bezoekersaantal: 130 personen
COL1>Lees PDF

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

3. Databasenummer: 01279  
Lezing: Ermelose Molenavond in samenwerking met Molenstichting “De Koe” met lezing door de heer D. Prins uit Rijsenhout.
Convocatie           (26 januari 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
De heer Prins, al 28 jaar korenmolenaar van beroep en vrijwillig medewerker bij de
Vereniging “De Hollandsche Molen”, zal een lezing met dia’s verzorgen over alle typen
molens in Nederland. Vooral de landschappelijke waarde van de molens krijgt de aandacht.
Ook kunt u kennisnmaken met grote molenrestauraties in ons land. Uiteraard komen ook de molens uit onze eigen regio aan bod en niet te vergeten de molen van Ermelo in betere tijden.
Plaats: De Dialoog / 110 bezoekers. / Opbrengst voor Molenfonds: €800,00

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

4. Databasenummer: 01280  
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2005
Convocatie           (21 februari 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter is H.J. van Beek. Hij heeft sinds 1990 als
voorzitter deel uitgemaakt van het bestuur van de vereniging. Aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester is St. van Loo. Hij heeft sinds 1996 als penningmeester deel uitgemaakt van het bestuur van de vereniging. Het bestuur stelt voor, als hun opvolgers te benoemen St. van Loo in de functie van voorzitter en G. van Norden in de functie van penningmeester. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de waarnemend-voorzitter worden aangemeld.
Plaats: De Dialoog / Na afloop van de vergadering zal G. Spijker u meer vertellen over de historie van molen “De Koe” in Ermelo en u informeren over de herbouwplannen.

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

5. Databasenummer: 01281  
Lezing: “Het laatste oorlogsjaar” door de heer W. Boersma, directeur van Airborne Museum “Hartenstein” te Oosterbeek.
Convocatie           (30 maart 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Op 18 april a.s. is het 60 jaar geleden dat ons dorp Ermelo werd bevrijd van de Duitse
bezettingsmacht. In het kader van deze herdenking hebben we de heer Boersma uitgenodigd
voor een lezing over de luchtlandingen in september 1944, bij onder meer Arnhem, die in het geheel van de operatie Market Garden ‘het begin van de bevrijding van Nederland
inluiden.' Toch ging het mis. In de lezing van deze avond wordt de planning, het verloop en de afloop van de gevechten bij Arnhem belicht.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 190

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

6. Databasenummer: 01282  
Excursie: Nationaal Monument, Gedenkplaats en Bezoekerscentrum Kamp Amersfoort, Appelweg 1 te Leusden.
Convocatie           (28 mei 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Het programma voor deze middag is als volgt: om 14.00 uur ontvangst met koffie of thee in het bezoekerscentrum. Om 14.30 uur start rondleiding door deskundige gidsen over het
voormalige kampterrein, met o.a. een bezoek aan de appèlplaats en monument “de Stenen
Man”. Afsluiting van de rondwandeling om 16.00 uur. Terugkomst in Ermelo circa 17 uur.
Plaats: Amersfoort / Aantal deelnemers: 60

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

7. Databasenummer: 01283  
Lezing: De tradities, klederdracht en sieraden van het dorp Staphorst vroeger en nu door de heer Rein Lotterman uit Nunspeet.
Convocatie           (28 september 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Bijzondere drachten van Staphorst worden getoond, waaronder het “lotelingenkostuum” uit
het jaar 1900 en “het beste goed”, dat maar enkele keren per jaar door ongehuwde meisjes
werd gedragen, de rouwdrachten, de doopkleding, het kerkkostuum van een meisje van zeven
jaar en een trouwkostuum uit 1912 dat op last van de kerkenraad na 1946 niet meer gedragen mocht worden.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 180

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

8. Databasenummer: 01284  
Lezing: “Momenten uit 1150 jaar geschiedenis van Ermelo” door Hans van Dijk uit Ermelo.
Convocatie           (30 november 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Op deze avond wordt tevens wat uitvoeriger stilgestaan bij de historie van de oude
commanderij van de Johanniterorde, het St. Jansdal of 's Heerenloo. Ook het dorp Ermelo en de buurtschappen komen aan bod. Zaken uit een ver verleden, maar ook uit een tijd die we ons nog herinneren. Veel momenten uit de geschiedenis van ons dorp zullen de revue passeren.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 245

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

9. Databasenummer: 01285  
Lezing: “Bivakkeerde er in of rond het jaar 170 na Chr. een Romeins legioen op de Ermelose heide in het daar aanwezige marskamp? Wel veel vragen maar slechts enkele antwoorden” door Peter Yska
Convocatie           (25 januari 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
In deze lezing komen de volgende zaken aan de orde: de werving, opleiding en inzet van
militairen in de periode van de keizers, een overzicht van de Romeinse legerorganisatie, de Limes; de noordgrens van het Romeinse Rijk in oa Nederland, de betekenis van de Veluwe voor de Romeinse militaire organisatie, het landschap rond Ermelo circa 170 jaar na Chr., het marskamp op de Ermelose heide: de ligging, opgravingen en bijzonderheden, de verplaatsing van Romeinse eenheden en het inrichten van een marskamp en tenslotte over keizer Marcus Aurelius en zijn militaire problemen tussen 161 en 180 na Chr.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 150

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

10. Databasenummer: 01286  
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2006
Convocatie           (22 februari 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
Aftredend als bestuurslid is E. Lubbersen. Hij stelt zich, op eigen verzoek, voor de
periode van één jaar herkiesbaar. Aftredend en herkiesbaar als secretaris is D.J. van Wijngaarden. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot aanvang van dc vergadering bij de voorzitter worden aangemeld.
Plaats: De Dialoog

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

11. Databasenummer: 01287  
Lezing: “Landgoederen van de Gelderse Vallei” door Gerrit de Graaff uit Barneveld.
Convocatie           (29 maart 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
In deze serie over de landgoederen van de Gelderse Vallei zal aandacht worden besteed aan het landschap,'de planten en dieren, de geschiedenis van de buitenplaatsen en de vroegere bewoners. Op sommige van deze landgoederen, met een glorieus verleden, zijn nog restanten te vinden van de authentieke rechtlijnige Franse tuinaanleg. De meeste parken zijn na 1813 echter vergraven in de Engelse romantische landschapsstijl, herkenbaar aan: vijvers met eilandjes, kronkelpaden en exotische bomen. Talloze luchtopnamen zullen op deze avond een goed beeld geven van het patroon van deze parken. Eeuwenlang zijn deze landgoederen zorgvuldig beheerd en in stand gehouden door de grootgrondbezitters.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 200

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

12. Databasenummer: 01288  
Excursie: Koninklijk Park Paleis “Het Loo” te Apeldoorn.
Convocatie           (27 mei 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
Het programma voor deze middag is als volgt: om 14.00 uur start rondleiding in het
Koninklijke Park. Rond 16.00 uur afsluiting rondwandeling en gebruik van een consumptie in het theehuis. Terugkomst in Ermelo ca 17.00 uur. Plaats: Apeldoorn

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

13. Databasenummer: 01289  
Lezing: “Met de hond en de hondenkar terug in de historic”, door Bert Willemen uit Rijen.
Convocatie           (27 september 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
Een unieke lezing, met een niet alledaags onderwerp, bij de opening van het nieuwe
verenigingsseizoen. Bert Willemen uit het Brabantse Rijen laat u op deze avond kennis-maken met de historie van de hondenkar, een transportmiddel dat in Nederland volledig uit het straatbeeld verdwenen is. Met de opheffing van de “Trekhondenwet” in 1962 werd het gebruik ervan officieel strafbaar
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 160

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

14. Databasenummer: 01290  
Lezing: “Over Peereboom, Palmbosch, Polslag en pantoffels”, het westelijk deel van de gemeente Ermelo, door Hans van Dijk.
Convocatie           (29 november 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
Het 1200-jarig bestaan van Telgt vormt natuurlijk een goede aanleiding om deze buurtschap en het jongere “broertje” Horst weer eens voor het voetlicht te plaatsen. De historie van de boerderijen en hun bewoners, de school en alle andere facetten van de buurt zullen in een bonte stoet voorbijkomen. Zoals we van Hans gewend zijn zullen de begeleidende fraaie “plaatjes” niet ontbreken. Laat deze boeiende verenigingsavond dus niet“aan uw neus voorbij gaan”.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 240

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

15. Databasenummer: 01296  
Welk een rustig plekje
Convocatie           (2007)    [Hofsink, Gert]
In het boek "Welk een rustig plekje" worden de vele begraafplaatsen in de gemeente Ermelo
beschreven en verhaalt over bijzondere grafstenen en personen.

uitgave: eigen beheer / druk: Callenbach;  
 

16. Databasenummer: 01297  
Convocatie: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Oudheidkundige Vereniging Ermeloo
Convocatie           (2007)    [Wijngaarden van, Dick]
Convocatie voor de leden van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Oudheidk. Ver. Ermeloo;  
 

17. Databasenummer: 01298  
Convocatie lezing: "Geloven aan de zoom van de Veluwe"
Convocatie           (2007)    [Wijngaarden van, Dick]
De leden van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo worden uitgenodigd voor de lezing van
Dr. A. Sulman uit Nunspeet. Het thema van deze lezing is: Geloven aan de zoom van de Veluwe".

Oudheidk. Ver. Ermeloo;  
 

18. Databasenummer: 01299  
Convocatie voor excursie door de historische binnenstad van Harderwijk.
Convocatie           (2007)    [Wijngaarden van, Dick]
O.l.v. gidsen van de gidsen van de Oudheidkundige Vereniging "Herderewich" zal een rondwandeling gehouden worden door de historische stad Harderwijk
https://beeldbank-ermeloo.nl/cgi-bin/documenten.pl?type=img&file=documenten/100pct/d01299.jpg

Oudheidk. Ver. Ermeloo;  
 

19. Databasenummer: 01300  
De Romeinen in Nederland, lezing door Jona Lendering
Convocatie           (2007)    [Wijngaarden van, Dick]
Convocatie voor leden Oudh. Ver. Ermeloo: Jona Lendering uit Amsterdam zal een lezing houden over "Romeinen in Nederland" / aantal bezoekers: ca. 210
Oudheidk. Ver. Ermeloo;  
 

20. Databasenummer: 01301  
“Van Lindeboom tot Lindelaan” door Hans van Dijk
Convocatie           (28 november 2007)    [Wijngaarden van, D.J.]
“Van Lindeboom tot Lindelaan” door Hans van Dijk.
Hans van Dijk zal het een en ander vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van Veldwijk vanaf 1886 tot nu toe. Weliswaar is hij niet werkzaam in de zorg maar de geschiedenis van zijn woonplaats heeft al heel lang zijn interesse en dan kan men niet om de instellingen heen / Aantal bezoekers: 200

Eigen beheer;  
 

21. Databasenummer: 01302  
“De burgerlijke stand en het naamrecht vroeger en nu” door de heer W.D. Zondag
Convocatie           (30 januari 2008)    [Wijngaarden van, D.J.]
De heer Zondag heeft toegezegd speciaal voor deze avond aan de hand van oude akten van de burgerlijke stand een voorbeeld te geven van een Ermelo’s familiegeslacht / Aantal bezoekers 190
Eigen beheer;  
 

22. Databasenummer: 01303  
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Convocatie           (27 februari 2008)    [Wijngaarden van, D.J.]
Informatie over het project “Het Pakhuis” door projectleider Els Thijssen
Aantal bezoekers: 140

Eigen beheer;  
 

23. Databasenummer: 01304  
“Portret van twee polders” door Gerrit de Graaff
Convocatie           (26 maart 2008)    [Wijngaarden, D.J. van]
Op deze avond blijven we dichtbij huis, de oude polder Arkemheen tussen
Putten en Nijkerk en de nieuwe polder Zuidelijk Flevoland staan in de schijnwerpers.
Het eerste deel van de avond is een ontmoeting met de oude Zuiderzeepolder Arkemheen.
Aantal bezoekers 200

Eigen beheer;  
 

24. Databasenummer: 01305  
Excursie Museumboerderij “De Mariahoeve”, Kiefveldersteeg 11 in Putten.
Convocatie           (1 september 2008.)    [Wijngaarden, D.J. van]
“De Mariahoeve” geeft een beeld van het sobere en eenvoudige bestaan van een klein traditioneel boerenbedrijf van honderd jaar geleden. De eenvoudige inrichting, zonder enige comfort en luxe, geeft je het gevoel dat de tijd heeft stilgestaan."
aantal deelnemers: 80

Eigen beheer;  
 

25. Databasenummer: 01306  
Elburg en zijn voormalige Joodse inwoners door de beer W. van Norel
Convocatie           (24 september 2008)    [Wijngaarden, D.J. van]
In de jaren 1942 en 1943 vonden vanuit Elburg 21 deportaties plaats, waarbij 72 in Elburg geboren Joden in de gaskamers zijn omgebracht/ aantal bezoekers: 200
Eigen beheer;  
 

26. Databasenummer: 01307  
Filmvoorstelling
Convocatie           (30 oktober 2008)    [Wijngaarden, D.J. van]
Speciaal voor dit jubileum heeft de vereniging de primeur gekregen van de vertoning van deze allernieuwste film van Dick Boll over Oud Ermelo./ Aantal bezoekers 440
Eigen beheer;  
 

27. Databasenummer: 01308  
Gratis toegangskaartjes voor de film
Convocatie           (30 oktober 2008)    [Wijngaarden, D.J. van]
Zie ook 01307 voor de beschrijving van deze film.
Eigen beheer;  
 

28. Databasenummer: 01310  
“Kriskras door Ermelo in de vorige eeuw ” door Hans van Dijk
Convocatie           (26 november 2008)    [Wijngaarden, D.J. van]
Aan de hand van oude foto’s, prentbriefkaarten, suikerzakjes, wikkels en sierlijke briefhoofden maken we een reis door het verleden van Ermelo. Genoeg om te zien en te beleven op deze avond. / aantal bezoekers: 230
Eigen beheer;  
 

29. Databasenummer: 01311  
Het leven en werken van Professor Dr. Philip Abraham Kolnstamm door de heer H. Bouw
Convocatie           (28 januari 2009)    [Wijngaarden van, D.J.]
Prof. Dr. Philip Abraham Kohnstamm (1875-1951) was van oorsprong natuurkundige.
Zijn grootste bekendheid heeft hij verworven door zijn baanbrekend werk op het gebied van godsdienstfilosofie, opvoedkunde en maatschappijleer./ aantal bezoekers 150

Eigen beheer;  
 

30. Databasenummer: 01312  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2008
Convocatie           (25 februari 2009)    [Wijngaarden van, D.J.]
-Het bestuur stelt voor de heren G.D. van Loo en E. Vonkeman te benoemen in de functie van algemeen bestuurslid.

Eigen beheer;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 augustus 2017