Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2005     

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 2461)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00028  
Jaarverslag 2005 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2005)    [Wijngaarden van, D.J.]
Er werd een extra nummer van "Van 't Erf van Ermel" uitgegeven. / Aantal leden: 670
Lezingen:
* Ermelose Molenavond met lezing door de heer D. Prins
* "Het laatste oorlogsjaar"door de heer W. Boersma
* Excursie naar het Nationaal monument. Kamp Amersfoort
* De tradities, klederdracht en sieraden van het dorp Staphorst door de heer Rein Lotterman
* "Momenten uit 1150 jaar geschiedenis van Ermelo" door Hans van Dijk

Eigen beheer;  
 

2. Databasenummer: 01242  
Boerderij om van te watertanden. (Meerhoeve)
Krantenknipsel           (april 2005)    [Peter den Dikken]
Jan Overeem vertelt over boerderij Meerhoeve. Helaas is dit artikel niet helemaal goed leesbaar. Dit artikel verscheen in de serie: Langs de grens van Ermelo (24)
Om dit artikel te lezen download links onder de pdf

Ermelo's Weekblad;  
 

3. Databasenummer: 01243  
Trekkersdiensten Staverden
Brochure           (zomer 2008)    [Www..trekkersdiensten.nl]
Trekkersdiensten:
Interkerkelijk, gastvrij, eigentijds, sfeervol, veel zang, kort en gericht op alle leeftijden. Indien u deze brochure wilt lezen download deze pdf links onder in het beeld.

Stichting Tekkersdiensten Staverden;  
 

4. Databasenummer: 01248  
Staverden Levend en Versterkt
Brochure           (2005)    [Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen]
Twee projecten om te komen tot een nog mooier en beter landgoed: Staverden Levend en Staverden Versterkt.
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen;  
 

5. Databasenummer: 01279  
Lezing: Ermelose Molenavond in samenwerking met Molenstichting “De Koe” met lezing door de heer D. Prins uit Rijsenhout.
Convocatie           (26 januari 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
De heer Prins, al 28 jaar korenmolenaar van beroep en vrijwillig medewerker bij de
Vereniging “De Hollandsche Molen”, zal een lezing met dia’s verzorgen over alle typen
molens in Nederland. Vooral de landschappelijke waarde van de molens krijgt de aandacht.
Ook kunt u kennisnmaken met grote molenrestauraties in ons land. Uiteraard komen ook de molens uit onze eigen regio aan bod en niet te vergeten de molen van Ermelo in betere tijden.
Plaats: De Dialoog / 110 bezoekers. / Opbrengst voor Molenfonds: €800,00

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

6. Databasenummer: 01280  
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2005
Convocatie           (21 februari 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter is H.J. van Beek. Hij heeft sinds 1990 als
voorzitter deel uitgemaakt van het bestuur van de vereniging. Aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester is St. van Loo. Hij heeft sinds 1996 als penningmeester deel uitgemaakt van het bestuur van de vereniging. Het bestuur stelt voor, als hun opvolgers te benoemen St. van Loo in de functie van voorzitter en G. van Norden in de functie van penningmeester. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de waarnemend-voorzitter worden aangemeld.
Plaats: De Dialoog / Na afloop van de vergadering zal G. Spijker u meer vertellen over de historie van molen “De Koe” in Ermelo en u informeren over de herbouwplannen.

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

7. Databasenummer: 01281  
Lezing: “Het laatste oorlogsjaar” door de heer W. Boersma, directeur van Airborne Museum “Hartenstein” te Oosterbeek.
Convocatie           (30 maart 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Op 18 april a.s. is het 60 jaar geleden dat ons dorp Ermelo werd bevrijd van de Duitse
bezettingsmacht. In het kader van deze herdenking hebben we de heer Boersma uitgenodigd
voor een lezing over de luchtlandingen in september 1944, bij onder meer Arnhem, die in het geheel van de operatie Market Garden ‘het begin van de bevrijding van Nederland
inluiden.' Toch ging het mis. In de lezing van deze avond wordt de planning, het verloop en de afloop van de gevechten bij Arnhem belicht.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 190

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

8. Databasenummer: 01282  
Excursie: Nationaal Monument, Gedenkplaats en Bezoekerscentrum Kamp Amersfoort, Appelweg 1 te Leusden.
Convocatie           (28 mei 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Het programma voor deze middag is als volgt: om 14.00 uur ontvangst met koffie of thee in het bezoekerscentrum. Om 14.30 uur start rondleiding door deskundige gidsen over het
voormalige kampterrein, met o.a. een bezoek aan de appèlplaats en monument “de Stenen
Man”. Afsluiting van de rondwandeling om 16.00 uur. Terugkomst in Ermelo circa 17 uur.
Plaats: Amersfoort / Aantal deelnemers: 60

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

9. Databasenummer: 01283  
Lezing: De tradities, klederdracht en sieraden van het dorp Staphorst vroeger en nu door de heer Rein Lotterman uit Nunspeet.
Convocatie           (28 september 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Bijzondere drachten van Staphorst worden getoond, waaronder het “lotelingenkostuum” uit
het jaar 1900 en “het beste goed”, dat maar enkele keren per jaar door ongehuwde meisjes
werd gedragen, de rouwdrachten, de doopkleding, het kerkkostuum van een meisje van zeven
jaar en een trouwkostuum uit 1912 dat op last van de kerkenraad na 1946 niet meer gedragen mocht worden.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 180

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

10. Databasenummer: 01284  
Lezing: “Momenten uit 1150 jaar geschiedenis van Ermelo” door Hans van Dijk uit Ermelo.
Convocatie           (30 november 2005)    [D. J. van Wijngaarden]
Op deze avond wordt tevens wat uitvoeriger stilgestaan bij de historie van de oude
commanderij van de Johanniterorde, het St. Jansdal of 's Heerenloo. Ook het dorp Ermelo en de buurtschappen komen aan bod. Zaken uit een ver verleden, maar ook uit een tijd die we ons nog herinneren. Veel momenten uit de geschiedenis van ons dorp zullen de revue passeren.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 245

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

11. Databasenummer: 01993  
Restaurant Kapadokya
Advertentie           (14-12-2005)    [Kapadokya]
Advertentie van Turks-Italiaans Restaurant Kapadokya - Stationsstraat 62a 3851 NJ Ermelo; 0341-495518.
Ermelo's Weekblad;  
 

12. Databasenummer: 02044  
Begraafplaats 's Heeren Loo
Verslag           (12 april 2005)    [Mevrouw Ubels]
Verslag dat mevrouw Ubels maakte naar aanleiding van een telefoongesprek met Heimen Vliek over de oudste begraafplaats van 's Heeren Loo. Deze begraafplaats bevond zich op de hoek van de Zeeweg en de Horsterweg, tegenover restaurant "Het Vosje".
?;   1 
 

13. Databasenummer: 02450  
Documentenmap 7 met allerhande krantenknipsels uit Ermelo
Krantenknipsel           (1990-2010)    [-]
Een map vol met krantenknipsels geordend per rubriek.
SCHENKING PETER BRAAKSMA
NOVEMBER 2018
Deze schenking bestond uit een verzameling opgeplakte documenten (krantenknipsels) in een tweetal grote ordners.
Om deze informatie enigszins toegankelijk te maken, is de dikwijls interessante informatie gearchiveerd in thema’s, gescheiden door gekleurde tabbladen en inhoudsopgave van het thema.
De thema’s in deze map zijn resp.:
1. Oudheidkundige Vereniging Ermeloo
2. Serie: Langs de grens van Ermelo – door Peter den Dikken uit Erm. Weekblad
3. Voortgezet Onderwijs in Ermelo . . . .
4. Ermelo . . . zorgdorp ( incl. monumenten)
5. Molen “De Koe” – sieraad voor Ermelo
6. Ermelo- algemeen
7. Ermelo heeft ‘t . . . . .
8. Terugblik op een aantal jaren / Ermelo door de eeuw heen . . .

9. Wijkplatform Horst & Telgt: - - De 100-jarige geschiedenis van de Goede Herderschool (1908-2008)
- 1200 jaar Telgt

-;   1 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 mei 2019