Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Convocatie   (in veld: Document soort)     

Aantal gevonden publicaties : 98   (uit: 2461)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. Databasenummer: 01313  
“In de klompen van mijn opa”, een nostalgische benadering van de Veluwe in de jaren dertig door de heer G. Maassen.
Convocatie           (25 maart 2009)    [Wijngaarden van, D.J.]
Sprokkelende vrouwen zijn uit het beeld van de Veluwe verdwenen. Openbare houtverkopingen kennen we niet meer, laat staan de hoefsmid en de kruidenier op het platteland.
Aantal bezoekers: 180

Eigen beheer;  
 

32. Databasenummer: 01314  
:Stadswandeling langs het Joods Historisch Erfgoed in Elburg en een bezoek aan de voormalige synagoge, nu Museum “Sjoel Elburg”.
Convocatie           (23 mei 2009)    [Wijngaarden van, D.J.]
Onder leiding van vier gidsen maken we een rondwandeling van circa anderhalf uur door historisch Elburg, daarbij passeren we de huizen van de voormalige Joodse inwoners van deze stad en brengen een bezoek aan de Joodse begraafplaats./ Aantal deelnemers: 130
Eigen beheer;  
 

33. Databasenummer: 01315  
De arbeid van ds. Witteveen en 150 jaar Zendingskerk in Ermelo door ds. A.W. Berkhof en L. Mol.
Convocatie           (30 september 2009)    [Wijngaarden, D.J. van]
Kort voor de zomer was het 150 jaar geleden dat ds. H.W. Witteveen uit de Oude Kerk in
Ermelo werd gezet. Vanaf 1846 was hij hier in ons midden en zijn komst was voor velen een
verademing. Hij pakte het huisbezoek, de catechisatie, onderwijs en armenzorg energiek en
voortvarend aan.
Aantal bezoekers: 220

Eigen beheer;  
 

34. Databasenummer: 01316  
Lezing over de Tweede Wereldoorlogperiode in Ermelo door P. Yska en Excursies
Convocatie           (17 oktober 2009 + 20 oktober en 21 oktober 2009)    [Wijngaarden, D.J. van]
Ermelo en de voorbereiding op de oorlog, de meidagen van 1940, evacués, Joden en onderduikers in Ermelo in de periode 1940-1945, de politie in Ermelo gedurende de oorlogsjaren, het optreden van de Herman Goringtroepen op het grondgebied van de gemeentes Ermelo en Putten in 1942-1945 en de betekenis van “Market Garden” voor de Veluwe en Ermelo in het bijzonder.
Aantal bezoeker: 90
Wandeling naar het onderduikershol en het paaltje van Jannes te Drie
en rondleiding door Hans Born en Evert v.d. Beek
Aantal deelneme: 55

Eigen beheer;  
 

35. Databasenummer: 01317  
“Het ouwe darp voor 100 jaar ”, door Hans van Dijk
Convocatie           (25 november 2009)    [Wijngaarden, D.J. van]
De Ermeloërs van toen leven niet meer maar hun nazaten kennen we of hebben we in veel gevallen gekend. Mogelijk zien we nog gelijkenis in de familieportretten of herinneren we ons opeens dat al lang afgebroken huisje. Misschien komen we met hulp uit het publiek nog wel nieuwe zaken, bijnamen of sterke verhalen op het spoor.
Aantal bezoekers 230

Eigen beheer;  
 

36. Databasenummer: 01318  
Dick Boll met de allernieuwste film met historische beelden van Ermelo uit de periode 1958-1968
Convocatie           (16 januari 2010)    [Wijngaarden, D.J. van]
Allerlei feesten en optochten komen op het witte doek voorbij. Verder de verbouwing van de zaak van Grifoen, de skelterbaan, een huwelijksvoltrekking in 1958, de rioolaanleg in de Stationsstraat in 1961, de Motor Auto Club Ermelo, de sloop van kwekerij Koppe en Andries Jansen in Sinterklaaskostuum
Aantal bezoekers: 400

Eigen beheer;  
 

37. Databasenummer: 01319  
ALGEMENE LEDENVERGADERING daarna “De Leemputten” bij Staverden door de heer Arie Vermeer
Convocatie           (29 maart 2010)    [Wijngaarden, D.J. van]
Het jaarverslag van 2009 is een paar dagen voor de aanvang van de vergadering ter inzage beschikbaar bij het secretariaat of op onze Website te lezen.
Eigen beheer;  
 

38. Databasenummer: 01320  
“Op zoek naar Monumentale Bomen” door Gerrit de Graaff
Convocatie           (17 februari 2010)    [Wijngaarden van, D.J.]
De Bomenstichting in Utrecht heeft de oudste en dikste bomen in Nederland geïnventariseerd. Zo zijn er ruim 10.000 monumentale bomen en boomgroepen geteld. Veel van die bomen zijn honderden jaren oud en hebben generaties mensen overleefd./ Aantal bezoekers: 170
Eigen beheer;  
 

39. Databasenummer: 01321  
Excursie: : Kasteel en Landgoed “Ter Horst “, Hoofdweg 74, Loenen
Convocatie           (22 mei en zaterdag 5 juni 2010)    [Wijngaarden van, D.J.]
Het kasteel doet tot op de dag van vandaag dienst als woonhuis voor de eigenaren en hun familie; mevrouw Schoonderwoerd — van Voorst van Beest en haar zoon. Zij beschouwen het behoud van het kasteel en landgoed als hun levenswerk. Met veel passie en toewijding wordt door de eigenaren getracht het landgoed in stand te houden. Aantal deelnemers: 80
Eigen beheer;  
 

40. Databasenummer: 01322  
“Van Heeren, Boeren en andere Buitenlui” door de heer G. Maassen
Convocatie           (30 september 2010)    [Wijngaarden van, D.J.]
Een lezing over de Veluwse landgoederen. / Aantal bezoekers 180
Eigen beheer;  
 

41. Databasenummer: 01323  
“Jannetje en Dubbel”, twee “echte” Schokkers, met een cultureel historisch programma over het voormalige eiland Schokland.
Convocatie           (22 november 2010)    [Wijngaarden van, D.J.]
In december 1858 besloot de Nederlandse regering tot de ontruiming van het eiland Schokland in de toenmalige Zuiderzee. De bewoners lieten zich lijdzaam wegvoeren van hun geboortegrond. De laatste winters op het eiland waren bar en boos geweest en de landbouw en visserij, hun belangrijkste middelen van bestaan, brachten nog nauwelijks voldoende op om van te kunnen leven.
Eigen beheer;  
 

42. Databasenummer: 01324  
“Langs het tuinpad van mijn vader ”, filmavond door Dick Boll
Convocatie           (31 januari 2011)    [Wijngaarden van, D.J.]
Het accent deze avond ligt op de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Wat kunt u zo al verwachten: het Bosbad, de Kanovijver, de VAD, gymnastiekvereniging “Sparta”, pension `Klein Duimpje´, Sonneheerdt, ’s Heeren Loo, het 1100-jarig bestaan van Ermelo in 1955, beelden van Tonsel, de zaterdagavondclub, het feestterrein aan de Smidsweg; een stoet
van dorpsgenoten komt aan ons oog voorbij. - Aantal bezoekers: 550

Eigen beheer;  
 

43. Databasenummer: 01325  
" 's Heeren Loo en Ermelo, verbondenheid in ontwikkelingen ” door Henk Beltman en Hans van Dijk
Convocatie           (28 februari 2011)    [Wijngaarden van, D.J.]
Henk Beltman en Hans van Dijk zullen in hun presentatie een beeld schetsen van de ontwikkeling van de zorg voor mensen met een verstandelijk handicap in Ermelo aan het eind van de 19e eeuw, de oprichtingsgeschiedenis van ’s Heeren Loo en de relatie van deze instelling met de Ermelose gemeenschap. In de inleiding wordt met behulp van oud fotomateriaal en anekdotes de verwevenheid van ’s Heeren Loo en het dorp geïllustreerd.
Aantal bezoekers: 375.

Eigen beheer;  
 

44. Databasenummer: 01326  
ALGEMENE LEDENVERGADERING EN NA PAUZE ZAL DE DIALECTWERKGROEP VAN ONZE VERENIGING EEN PRESENTATIE VERZORGEN IN HET ARMELOOS DIALECT.
Convocatie           (28 maart 2011)    [Wijngaarden van D.J.]
Aftredend en herkiesbaar als voorzitter de heer St. van Loo. Voorstel tot uitbreiding van het bestuur van 7 naar 9 personen. Het bestuur stelt voor de heren H.Loedeman en C.Staal te benoemen in de functie van algemeen bestuurslid.
Eigen beheer;  
 

45. Databasenummer: 01327  
“Grafstenen krijgen een gezicht”, Iezing over de bijzondere personen die begraven liggen op de begraafplaatsen op Veldwijk door Natalie Overkamp en Gert Hofsink.
Convocatie           (23 maart 2011)    [Wijngaarden van, D.J.]
Een mooi moment om ook eens stil te staan bij de geschiedenis van het Psychiatrisch Ziekenhuis “Veldwijk” in Ermelo dat 125 jaar geleden werd geopend. Bij de oprichting in 1886 werd ook de begraafplaats van Veldwijk geopend, de eerste begrafenis vond echter pas plaats in 1887. De tweede begraafplaats aan de overkant van de Horsterweg werd in 1906 geopend. / ca 200 bezoekers.
Eigen beheer;  
 

46. Databasenummer: 01328  
Excursie : Landgoed “De Ullerberg”
Convocatie           (27 april, 11 mei, 25 mei en 8 juni 2011)    [Wijngaarden van, D.J.]
Vóór 1910 was de familie Sandberg eigenaar van de grond die het vervolgens in 1910 verkochten aan de heer Peereboom, officier van justitie in Amsterdam. Op het terrein liet hij een landhuis bouwen volgens de Engelse Landhuisarchitectuur. Tevens werd een grote tuin aangelegd en in 1911 werd een boswachterswoning gebouwd en een tennisbaan gecreëerd.
/ Totaal 200 deelnemers.

Eigen beheer;  
 

47. Databasenummer: 01329  
“Ermelo, archeologisch nader bekeken” door regioarcheoloog Maarten Wispelwey
Convocatie           (28 september 2011)    [Wijngaarden van, D.J.]
Archeologisch onderzoek op de Groevenbeekse Heide zal aan bod komen en de vondst van de pottenbakkersoven op het terrein van de voormalige VAD-garage. Daarnaast zal Jantje van Speulde, die vorig jaar zijn of haar laatste rustplaats in museum het Pakhuis in Ermelo heeft gevonden, de revue passeren. / Aantal bezoekers: 260
Eigen beheer;  
 

48. Databasenummer: 01330  
"HET LEVEN NET WAARD, EEN GESCHlEDENIS VAN RASSENWAAN", DOOR JANNEKE DE MOEI
Convocatie           (26 QKTOBER 2011)    [Wijngaarden van, D.J.]
De lezing en presentatie van deze avond zal in het teken staan van de twaalf joodse bewoners, mensen met een verstandelijke beperking, van ’s Heeren Loo - Lozenoord en twee patiënten van Veldwijk in Ermelo, die in april 1943 naar Sobibor werden gedeporteerd en omgebracht. / ca 150 bezoekers + 4 genodigden
Eigen beheer;  
 

49. Databasenummer: 01331  
”NIEUW-ERMELO OF ERMELO- VELDWIJK" DOOR HANS VAN DIJK
Convocatie           (23 november 2011)    [Wijngaarden van, D.J.]
Hoe en waarom kwam dit nieuwe deel van het dorp tot stand, wie woonden en werkten er zo al — in het begin maar ook recenter - en speelden er een belangrijke rol. Deels via verslagen van ooggetuigen en vooral ook via veel oude foto's zal worden geprobeerd een levendig beeld te schetsen van dit "nieuwe dorp” / Aantal bezoekers 375

Eigen beheer;  
 

50. Databasenummer: 01332  
"LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER ", FILMAVOND DOOR DICK BOLL
Convocatie           (18 JANUART 2012)    [Wijngaarden van, D.J.]
De inhoud van het programma blijft een volledige verrassing maar u kunt er zeker van zijn dat het een avond wordt vol nostalgie en met indrukwekkende beelden van het Ermelo van weleer. / Aantal bezoekers 500 !!

Eigen beheer;  
 

51. Databasenummer: 01333  
"JANNETJE EN DUBBEL", TWEE “ECHTE" SCHOKKERS, MET EEN CULTUREEL HISTORISCH PROGRAMMA OVER HET VOORMALIGE EILAND SCHOKLAND.
Convocatie           (29 februauri 2012)    [Wijngaarden van, D.J.]
Het eerste deel van het programma van ”Jannetje en Dubbel" werd op 22 november 2010
op onze verenigingsavond uitgevoerd.
De laatste winters op het eiland waren bar en boos geweest en de landbouw en visserij, hun belangrijkste middelen van bestaan, brachten nog nauwelijks voldoende op om van te kunnen leven . Sinds 1995 staat Schokland als het eerste Nederlandse erfgoed op de Werelderfgoed lijst. / Aantal bezoekers 300

Eigen beheer;  
 

52. Databasenummer: 01334  
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Convocatie           (29 maart 2012)    [Wijngaarden van, D.J.]
Officiële benoeming van de heren H. Loedeman en C. Staal in de functie van algemeen bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar als secretaris de heer D. J. van Wijngaarden.
Aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid de heren G. van Loo en E. Vonkeman.
OP DE LEDENVERGADERING IN 2011 HEEFT ONZE DIALECTWERKGROEP ZICH VOOR HET EERST GEPRESENTEERD MET EEN PRACHTIG PROGRAMMA.

Eigen beheer;  
 

53. Databasenummer: 01335  
EXCURSIE: LANDGOED "OUD GROEVENBEEK" TE ERMELO
Convocatie           (21 mei en 2 juni 2012)    [Wijngaarden van, D.J.]
Het Landgoed Groevenbeek kent een lange geschiedenis. Aanvankelijk was het één geheel, later verdeeld in Landgoed Oud Groevenbeek en Landgoed Nieuw Groevenbeek. Het huidige Landhuis werd in 1907 gebouwd in de stijl van de Jugendstil ter vervanging van een kleiner eenvoudig Landhuis.
Eigen beheer;  
 

54. Databasenummer: 01336  
DE RAZZIA IN PUTTEN OP 1 EN 2 OKTOBER 1944. LEZING DOOR EVERT DE GRAAF
Convocatie           (26 september 2012)    [Wijngaarden van, D.J.]
In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 pleegde een verzetsgroep tussen Nijkerk en Putten een aanslag op een auto van de Wehrmacht. Dit leidde tot de razzia van Putten op 1 en 2 oktober 1944 / bij lezing: 325 bezoekers.
Eigen beheer;  
 

55. Databasenummer: 01337  
"VAN BEERDSEN TOT VAN BENTUM", LEZING OVER DE HISTORIE VAN ERMELO DOOR HANS VAN D|.IK.
Convocatie           (22 oktober 2012)    [Wijngaarden van, D.J.]
Op deze "Ermeloo-avond" staat de geschiedenis van het dorp centraal. Hans gaat met ons een stukje Stationsstraat in Ermelo verkennen van rond 1900 en dat leidt tot verrassende ontdekkingen waardoor ook de uitbreidingen van toen en van later tijd aan bod komen./
Aantal bezoekers: 400

Eigen beheer;  
 

56. Databasenummer: 01338  
LEZING OVER DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET DOLFINARIUM DOOR DIRECTEUR MARTEN FOPPEN.
Convocatie           (21 november 2012)    [Wijngaarden van, D.J.]
Het Dolfinarium is inmiddels de grootste trekpleister van Harderwijk. Vanaf 1955 kende Harderwijk al een Robarium opgericht door Frits den Herder. Samen met zijn broer Coen exploiteerde hij een rederij en speeltuin genaamd ”de verenigde toeristische bedrijven".
Aantal bezoekers: 200.

Eigen beheer;  
 

57. Databasenummer: 01339  
“ERBARMELO, HOE ERMELO EEN ZORGGEMEENTE WERD”, DOOR THEO BUNJES.
Convocatie           (28 januari 2013)    [Wijngaarden van, D.J.]
Welke maatschappelijke bewegingen hebben tot de oprichting van de instellingen geleid? Waarom viel de keuze op Ermelo als vestigingsplaats? Welke personen hebben hierin een rol gespeeld? Hoe ontwikkeldende instel1ingen zich? Hoe kwam na een periode van geslotenheid de integratie met de plaatselijke gemeenschap tot stand? / Aantal bezoekers: 275
Eigen beheer;  
 

58. Databasenummer: 01340  
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING daarna krijgt u een interessante presentatie van onze nieuwe werkgroep “genealogie"
Convocatie           (27 maart 2013)    [Wijngaarden van, D.J.]
Aftredend en niet herkiesbaar mevr. T. Hazeu-van Veldhuizen. Het bestuur stelt voor in haar plaats te benoemen de heer G.J. van Assen. Aftredend en herkiesbaar de heren H. Gerards en G. Meewis.
De Ermelose Genealogische Databank gaat een unieke bron worden van informatie voor het vinden van een antwoord op genealogische vragen over de Ermelose bevolking van de afgelopen twee eeuwen. Hedenavond gaat daarom de nieuwe website www.genealogie-ermelo.nl officieel de lucht in.

Eigen beheer;  
 

59. Databasenummer: 01341  
"OP ‘T VELUWS HESSENSPOOR" DOOR LOUIS FRAANJE
Convocatie           (14 februari 2013)    [Wijngaarden van, D.J.]
De hessenwegen behoren tot de oudste wegen in Oost-Nederland. Op de Veluwe en in de Gelderse Vallei zijn nog talrijke sporen van deze oude hessenwegen te vinden. Bekend is dat de grote Hessenwagens uit Duitsland, 175 cm breed, hun weg baanden over de woeste gronden van de Veluwe. Bezoekersaantal: 125
Eigen beheer;  
 

60. Databasenummer: 01343  
MIDDAGEXCURSIE OMGEVING BOSHUIS DRIE EN SOLSE GAT
Convocatie           (4 juni 2013)    [Wijngaarden van, D.J.]
Rasverteller Louis Fraanje zal u de geschiedenis van het Boshuis en omgeving vertellen en u onderweg deelgenoot maken van zijn kennis over de natuur. Bij het Solse Gat worden er een aantal sagen verteld. / Aantal deelnemers: 160
Eigen beheer;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 januari 2018