Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ermelo - algemeen   (in veld: Collectie)     

Aantal gevonden publicaties : 112   (uit: 888)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00001  
Woelige jaren 1850-1914, conflicten in gemeente Ermelo.
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1994)    [Sulman, A.]
Het onderwerp van deze doctoraalscriptie “Woelige jaren” betreft de conflicten in de toenmalige gemeente Ermelo in de periode 1850 – 1914. Vraagstelling was of het daarbij ging om sociale conflicten en of de conflicten een gemeenschappelijke basis hadden.
Lees meer...

onbekend;  
 

2. Databasenummer: 00002  
Mathile Jacques Chevallier
Biografie -- Ermelo - algemeen           (1999)    [Versluis, T.G.M.]
De familie Chevallier is van grote betekenis geweest bij de ontwikkeling van het dorp Ermelo en omgeving. In de publicatie wordt een ‘portret’ beschreven van burgemeester M.J. Chevallier (1853-1909) De volgende aspecten komen daarbij aan de orde: een (beperkte) biografie van de familie Chevallier; de maatschappelijke functies voor en tijdens het burgemeesterschap van Chevallier; het functioneren van Chevallier binnen de toenmalige maatschappelijke en bestuurlijke context en de tijdgeest van ‘toen’.
Arend Datema Instituut;  
 

3. Databasenummer: 00003  
Ermelo – Door deling zichzelf - Ermelo 25 jaar zelfstandig
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1972)    [Dijk van, J.W.P.; C. Kortenhoeven]
Het boek is in 1997 uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan van de ‘nieuwe gemeente’ Ermelo. Het wetsontwerp over de zelfstandigheid van de gemeente Ermelo werd op 21 september 1971 door de Eerste Kamer aangenomen. Voorheen vormden het dorp Ermelo en bijbehorende buurtschappen samen met Nunspeet en enkele omliggende dorpen één gemeente . Vanaf 1972 werden Nunspeet en Ermelo zelfstandige gemeenten. Na een inleiding hierover volgt een rijk geïllustreerd boek waarin veel historische aspecten over Ermelo aan de orde komen. Kortom …. een ‘aanrader’!
Riemer & Walinga;  
 

4. Databasenummer: 00004  
Het Romeins Marskamp
Geschiedenis (lokaal) -- Ermelo - algemeen           (2007)    [Hulst, R.S.; J. Vredenburg]
Het boek geeft naast inzicht in de algemene geschiedenis van de Romeinen in Nederland specifieke aandacht aan de prehistorische geschiedenis van de Ermelose heide, het archeologisch onderzoek en het ‘marskamp’ bij Ermelo. De sporen van dit Romeinse marskamp, het enige dat tot nu toe in Nederland gevonden is, zijn nog steeds zichtbaar in het landschap.
Matrijs Utrecht;  
 

5. Databasenummer: 00005  
Welk een rustig plekje - begraafplaatsen in Ermelo
Cultuur -- Ermelo - algemeen           (2005)    [Hofsink, Gert]
In de gemeente Ermelo liggen tien begraafplaatsen, grafheuvels en urnenvelden niet meegerekend. Na de inleidende hoofdstukken ‘Begraven toen en nu’ en ‘Begrafenisrituelen en crematie’ worden de tien begraafplaatsen beschreven en wordt informatie gegeven over grafheuvels en urnenvelden. De interessante tekst is ‘verlevendigd’ door bijzondere foto’s.
Eigen beheer;  
 

6. Databasenummer: 00006  
Grafstenen krijgen een gezicht
Cultuur -- Ermelo - algemeen           (2011)    [Hofsink, Gert en Natalie Overkamp]
Centraal in dit boek staat de geschiedenis van mensen, personeelsleden en patiënten van het voormalig psychiatrisch ziekenhuis ‘Veldwijk’, die begraven zijn op de oude, monumentale begraafplaatsen van ‘Veldwijk’. Het boek is rijkelijk geïllustreerd.
Stichting Begraafplaatsen en Veldwijk;  
 

7. Databasenummer: 00007  
Monumentengids Ermelo
Architectuur -- Ermelo - algemeen           (2000)    [Crols, Roger; Gerard Duks; Thieu Knibbeler; Martin van Beek]
Degene die beweert dat in Ermelo en omgeving nauwelijks of geen rijks- of gemeentelijke monumenten zijn te bewonderen, komt na het inzien van dit boek bedrogen uit. Alle cultuurhistorisch waardevolle monumenten in het dorp Ermelo en de buurtschappen Drie, Horst, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden en Telgt worden beschreven, voorafgegaan door een inleiding over de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Ermelo door de eeuwen heen. Over de monumenten op de diverse landgoederen en instellingsterreinen wordt uitvoerige informatie gegeven. Naast deze informatie zijn over de monumenten in Ermelo en omgeving talloze, relevante foto’s te bewonderen.
Gelders Genootschap i.s.m. gemeente Ermelo;  
 

8. Databasenummer: 00008  
De straat waarin u woont
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1997)    [Dijk van, J.W.P. en C. Kortenhoeven]
De Ermelose straatnamen worden in dit boek verklaard. Nadat het college van B&W een voorstel voor naamgeving heeft gegeven, beslist de gemeenteraad welke naam wordt gegeven als officiële naam. De samenstellers hebben veel onderzoek verricht om de herkomst van historische gegevens te achterhalen van de straatnamen die in 1987 in Ermelo bekend waren. Aan alle beschrijvingen van de straatnamen is een illustratie toegevoegd.
G. Riemer;  
 

9. Databasenummer: 00009  
90 jaar wonen in Ermelo
Huisvesting -- Ermelo - algemeen           (2002)    [Horseling,Gerri en Theo Bakker]
Van huisvesting naar wonen en van volkshuisvesting naar de 'Groene Zoom'.
De Groene Zoom;  
 

10. Databasenummer: 00010  
Legendes van het Solsche Gat.
Cultuur -- Ermelo - algemeen           (1987)    [Huisman, G.]
Een dun boekje met een bijzondere inhoud waarin de legendes rond het Solsche Gat worden verteld.
De Courier-Putten;  
 

11. Databasenummer: 00011  
Beschrijving van de vlag van de gemeente Ermelo
Diversen -- Ermelo - algemeen           (?)    [Gemeente Ermelo]
In de vlag neemt de witte pauw een ‘ereplaats’ in naast het Maltezer kruis, dat een herinnering oproept aan het klooster ‘Sint Jans Dal’, gesticht door de Maltezer ridders in de buurtschap ’s Heeren Loo in 1406.
gemeente Ermelo;  
 

12. Databasenummer: 00012  
Beschrijving van het wapen van de gemeente Ermelo
Diversen -- Ermelo - algemeen           (-)    [-]
Ook in het wapen van de gemeente Ermelo komen symbolen voor, resp.: de witte pauw uit Staverden, het Maltezer kruis en een eg als herinnering aan het agrarisch bedrijf.
Lees meer...

gemeente Ermelo;  
 

13. Databasenummer: 00013  
Rond Ermel’s Wehme
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1955)    [Elema, F.R. en H.J. van Beek]
Rond Ermel’s Wehme is hét gedenkboek over Ermelo, waarin de geschiedenis van 855 – 1955 verwoord wordt. Het is een gedocumenteerde, historische beschrijving van Ermelo, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit archiefbronnen op historisch, archeologisch, genealogisch en heraldisch gebied.
uitg.: Econoom;  
 

14. Databasenummer: 00014  
De boer op in Ermelo
Boerenleven -- Ermelo - algemeen           (2012)    [Hofsink, Gert en Natalie Overkamp]
De agrarische sector neemt nog een grote plaats in de Nederlandse economie in. In de buurtschappen rond Ermelo waren in 2012 nog ruim 100 agrarische bedrijven. Naast een beschrijving van het Boerenerf in de Middeleeuwen wordt uitvoerig geschreven over veel onderdelen van de agrarische sector in de buurtschappen Horst/Telgt, Leuvenum, Staverden, Speuld en het landgoed Groevenbeek.
ZebraBlauw en Callenbach;  
 

15. Databasenummer: 00015  
Ermelo in oude ansichten
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1971)    [Graaf A.R., van der]
Na een inleiding over de ontwikkelingsgeschiedenis van Ermelo volgt de beschrijving van een wandeling door het dorp, geïllustreerd door tientallen foto’s van oude ansichtkaarten.
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  
 

16. Databasenummer: 00016  
Ermelo in oude ansichten
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1977)    [Graaf van der, A.R.]
Zie ook 00015 (2e druk)
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  
 

17. Databasenummer: 00017  
Ermelo in oude ansichten
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1978)    [Graaf van der, A.R.]
Zie ook 00015 (3e druk)
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  
 

18. Databasenummer: 00018  
Ermelo in oude ansichten deel 3
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1991)    [Dijk van, J.W.P. en C. Kortenhoeven]
Foto’s uit het fotoarchief van de gemeente en foto’s afgestaan door particulieren vormden de basis voor dit deel, waarin oude ansichten niet alleen een beeld oproepen van het dorp Ermelo maar ook van de buurtschappen Leuvenum, Staverden, Speuld en Drie in het verleden.
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  
 

19. Databasenummer: 00019  
Oud Ermelo, de Stationsstraat in beeld
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (2001)    [Wijngaarden van, D.J.]
Een fotoboekje over de Stationsstraat in Ermelo waarin de ontwikkeling van woon- tot winkelstraat in honderd jaar in beeld is gebracht.
Van Genne–Hoogeveen;  
 

20. Databasenummer: 00020  
Molen “De Koe”, terug van weggeweest
Cultuur -- Ermelo - algemeen           (2009)    [Molenstichting “De Koe”]
Een kijk- en leesboek over de geschiedenis van de molens in Ermelo waarin molen ‘De Koe’, een achtkantige stellingmolen, centraal staat. In 1990 werd de in verval geraakte molen door brand verwoest. Op 12 december 2008 werd een gerestaureerde en herbouwde molen in haar oorspronkelijke uitvoering in werking gesteld. De molen is volledig maalvaardig, wordt door windkracht aangedreven en is een rijksmonument.
Bolhuis-Ermelo;  
 

21. Databasenummer: 00021  
Herman Hendrik Vitringa
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1998)    [Beek van, P. en drs. A. Sulman]
Een jubileumuitgave van de 25-jarige gemeente Nunspeet, die m.i.v. 1 januari 1972 als zelfstandige gemeente is ontstaan uit de voormalige gemeente Ermelo. De ‘bestuurlijke’ zetel van die grote gemeente Ermelo stond in het dorp Nunspeet. De archieven van de gemeentelijke handelingen van voor 1972 worden voor een groot gedeelte beheerd door het streekarchivariaat in de gemeente Nunspeet, dat haar 10-jarig jubileum ook in 1998 vierde.
Lees meer...

gemeente Nunspeet;  
 

22. Databasenummer: 00022  
Gedenkboek AR - kiesvereniging ‘Nederland-Oranje’ te Ermelo
Diversen -- Ermelo - algemeen           (1980)    [Koops, Kees en Klaas Postma]
Ter gelegenheid van de fusie van A.R.P. , C.H.U. en K.V.P. naar het C.D.A. op 11 oktober 1980 verscheen deze uitgave, waarin de landelijke A.R.P. (= Anti-Revolutionaire Partij) en de Ermelose Anti-Revolutionaire Kiesvereniging “Nederland en Oranje” door de auteurs uitvoerig worden beschreven.
Sneldruk Nieuw-Vennep;  
 

23. Databasenummer: 00023  
Rust, ruimte en geborgenheid - kasteel Groot Horloo “De Horster Brinken”
Huisvesting -- Ermelo - algemeen           (2009)    [Vos, E.J.B. en J.M. Schep]
‘Kasteel Groot Horloo’ valt op als men van Amersfoort naar Harderwijk v.v. over de A28 rijdt. Het is een nieuw ‘landmark’ voor Nederland en is het sluitstuk van de landschappelijke ontwikkeling “De Horster Brinken”, een uniek project dat tot stand kon komen door een goede samenwerking met de Gemeente Ermelo en de Provincie Gelderland.
HBC planontwikkeling / Vos & Teeuwissen;  
 

24. Databasenummer: 00024  
Ermelose Almanak 1999
Diversen -- Ermelo - algemeen           (1999)    [Huisman, G.]
Naast algemene zaken als kalender, weersvoorspelling, verjaardagen van het koninklijk huis etc. in de ‘Ermelose Almanak 1999’ , maakt juist de “Dorpskroniek”, een chronologie van de dorpsgeschiedenis, deze almanak zo bijzonder. Met sprongen van 25 jaar wordt teruggezien op 1974, 1949, 1924, 1899, 1874 en 1799 wat er zoal in ons dorp gebeurde.
De Courier-Putten;  
 

25. Databasenummer: 00025  
Ermelose Almanak 2000
Diversen -- Ermelo - algemeen           (2000)    [Huisman, G.]
Zie ook 00024
Lees meer...

De Courier - Putten;  
 

26. Databasenummer: 00026  
Ermelose Almanak 2001
Diversen -- Ermelo - algemeen           (2001)    [Huisman, G]
Zie ook 00024, 00025
Lees meer...

De Courier - Putten;  
 

27. Databasenummer: 00027  
Een kort verhaal over de lange geschiedenis van Ermelo
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1972)    [Wel van der, H.]
Uitgegeven ter gelegenheid van de verworven zelfstandigheid van de Gemeente Ermelo op 1 januari 1972 en de installatie van Ermelo’s eerste ‘eigen’ burgemeester, de heer E. Ph. Veen, op 16 maart 1972.
Bolhuis - Ermelo;  
 

28. Databasenummer: 00028  
Het Vademecum van Ermelo
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1972)    [Gemeente Ermelo]
Het Vademecum van Ermelo’72 bevat alle belangrijke gegevens die de lezer in 1972 nodig had en waarvan de uitgave mogelijk was gemaakt door de adverteerders.
dr.: Vropon;  
 

29. Databasenummer: 00029  
Baas over eigen dorp - Ermelo vijf jaar onder eigen vlag
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (1976)    [Kalmann, Arjeh]
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de zelfstandige gemeente Ermelo werd dit boekwerkje geschreven. In een 12-tal ‘hoofdstukken’ wordt o.a. ingegaan op: op weg naar zelfstandigheid, ’n historische vergissing, het actiecomité, bestuursperikelen en reacties op 5 jaar zelfstandigheid.
gemeente Ermelo; dr.:Administratief Centrum Ermelo;  
 

30. Databasenummer: 00030  
Ermelo in tekeningen en gedichten
Cultuur -- Ermelo - algemeen           (1985)    [Geraedts, Peter]
Een prachtige bundel gedichten met bijpassende tekeningen van Peter Geraedts.
Boekhandel Lovink - Ermelo;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 juni 2021