Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gelderland - algemeen   (in veld: Collectie)     

Aantal gevonden publicaties : 42   (uit: 888)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00173  
Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland
Geschiedenis (lokaal) -- Gelderland - algemeen           (1986)    [Jansma, Klaas - Meindert Schroor Drs. e.a.]
Een uniek standaardwerk!! De samenstellers hebben in dit boek van bijna 500 pagina’s getracht Gelderland en zijn bewoners een overzicht te geven van hun geschiedenis. Daarbij waren zij er zich van bewust dat er veel onbeschreven zou blijven. Niettemin zijn zij ervan overtuigd dat de voornaamste facetten zijn belicht. Een uitgebreide opgave van geraadpleegde bronnen en literatuur achterin het boek kan dienen tot verdere verdieping.
uitg.: Inter - Combi van Seijen te Leeuwarden;  
 

2. Databasenummer: 00174  
Kijk op Gelderland
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1976)    [Bouw, Tom]
Neerlands luisterrijk hart. De rivieren Waal, Rijn en IJssel hebben het Gelderse gebied in 3 landschappen verdeeld resp.: De Veluwe, het Rivierenland en de Achterhoek. Het boek begint met een duidelijke beschrijving van deze ‘gebieden’. In het tweede gedeelte van het boek ‘Kijk op Gelderland’ worden de gebieden ‘in beeld’ gebracht d.m.v. bijna 500 foto’s/afbeeldingen met bijpassende, relevante informatie.
Tirion Amsterdam;  
 

3. Databasenummer: 00175  
Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos - Kaartvergelijking 1958-1988
Cartografie -- Gelderland - algemeen           (1991)    [Hommel, P.W.F.M. - E.E.J.M. Leeters - J.G. Vrielink]
Geschreven in opdracht van de Directies Staatsbosbeheer en Bos- en Landschapsbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij..
Lees meer...

Staring - Centrum Wageningen;  
 

4. Databasenummer: 00176  
Woordenboek van de Gelderse dialecten – Veluwe - HET HUIS . . .
Cultuur -- Gelderland - algemeen           (2005)    [Scholtmeijer, Harrie]
In de Gelderse gebieden Rivierenland en de Veluwe is in vergelijking met de gebieden Achterhoek en Liemers weinig onderzoek gedaan naar dialecten. Dialectvragenlijsten zijn in de eerstgenoemde gebieden zelden afgenomen. In de jaren na 1980 kwamen er plaatselijke initiatieven om het dialect van eigen plaats of streek te ‘bewaren’ voor het nageslacht. Voor het Rivierengebied en de Veluwe startte een regionaal woordenboekenproject. Deze woordenboeken van de Gelderse Dialecten ‘behandelen’ resp.: Het Huis, De Mens en De Wereld. Een voorbeeld: een ‘raamventilator’ is in het dialect van o.a. Wezep, Nunspeet, Nijkerk, Speuld > ventilator; in Oene > ofzoeger; in Wapenveld > afzuugvinne en in Ermelo > vin!
VSB fonds Utrecht - uitg.: Matrijs - Utrecht;  
 

5. Databasenummer: 00177  
Woordenboek van de Gelderse dialecten – Veluwe - DE MENS . . .
Cultuur -- Gelderland - algemeen           (2006)    [Scholtmeijer, Harrie]
Zie info bij B00176
VSB fonds Utrecht - uitg.: Matrijs - Utrecht;  
 

6. Databasenummer: 00178  
Woordenboek van de Gelderse dialecten – Veluwe - DE WERELD . . .
Cultuur -- Gelderland - algemeen           (2008)    [Scholtmeijer, Harrie Charlotte Giesbers]
Zie info bij B00176
VSB fonds Utrecht - uitg.: Matrijs - Utrecht;  
 

7. Databasenummer: 00179  
De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1996)    [Wissing van, P.W.]
Na het verschijnen van ‘Homines novi De eerste volksvertegenwoordigers van 1795’ in het jaar 1993 werd onder auspiciën van het Rijksarchief in Gelderland een werkgroep samengesteld die archivarissen, onderzoekers en verschillende historische en genealogische verenigingen in Gelderland polste om alle 366 ‘representanten’ in beeld te brengen. De initiatiefnemer, drs. P.W. van Wissing, geeft in de inleiding van dit boek een overzicht van de ‘staatkundige ontwikkelingen’ van voor, tijdens en kort na de omwenteling van 1795.
Schiphouwer en Brinkman;  
 

8. Databasenummer: 00180  
Leemtenlijst van de Gelderse geschiedenis in de 19e en 20e eeuw.
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1999)    [Kamermans, Johan e.a.]
De ‘Redactie Provinciale Historische Publicaties Gelderland’ wilde een ‘leemtenlijst’ om de geschiedschrijving over Gelderland in de 19e en 20e eeuw te stimuleren. Een leemtenlijst is een overzicht van onderwerpen waarover grondige studies ontbreken en gemist worden.In het boek komen de volgende hoofdstukken aan de orde: Ruimtelijke ordening en infrastructuur; Overheid; Economische en sociale geschiedenis en Cultuurgeschiedenis.
redactie Prov. Publ. Gelderland - druk: Zuidam&Zn. Woerden;  
 

9. Databasenummer: 00181  
Geldersen gezocht
Genealogie -- Gelderland - algemeen           (1966)    [Wissing van, Pieter e.a.]
Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland. Voor de beginnend en meer ervaren ‘genealoog’ worden in deze gedetailleerde gids diverse hulpmiddelen aangereikt om een familiegeschiedenis te schrijven. Er wordt o.a. informatie gegeven over de verschillende archiefdiensten In Gelderland. De bespreking van de ‘genealogische bronnen’ staat centraal in dit boek.
Rijksarchief Gelderland - Arnhem - Centraal Bureau Genealogie-Den Haagdr.: Zuidam&Zn. Woerden;  
 

10. Databasenummer: 00182  
Oude graven tussen IJssel en Vallei
Archeologie -- Gelderland - algemeen           (1982)    [Klok, R.H.J.]
Over ‘prehistorische grafheuvels’ uit de steen- en bronstijd op de Veluwe. Een fraai uitgevoerd boekje met veel foto’s en afbeeldingen over de vele grafheuvels die in de provincie Gelderland voorkomen.
BDU Barneveld;  
 

11. Databasenummer: 00183  
Natuur dichtbij: Gelderland - de landschappen
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (??)    [Beudeker, Kees e.a.]
De provincie Gelderland kent een grote diversiteit aan landschappen. In een rijk geïllustreerd boekje leest u over diverse landschappen in de volgende gebieden: Het Rivierengebied, De Veluwe en De Achterhoek.
Stichting Gelders Landschap;  
 

12. Databasenummer: 00184  
. . . En Nederland lacht
Cultuur -- Gelderland - algemeen           (1947)    [Haverkamp, Okke]
Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Gelderland. In dit ‘oude’ boekje uit 1947 leest u allerlei ‘verhalen en gedichtjes’ over Gelderland. Bijzonder is dat de illustraties erbij ‘getekend’ zijn.
Uitg. Rutgers - Doesburg;  
 

13. Databasenummer: 00185  
Huwelijksdispensatiën in Gelderland - publicatie nr. 24
Genealogie -- Gelderland - algemeen           (1987)    [Wartena, R.]
In deze Publicatie nr. 94, index op publicatie nr. 27, van de Vereniging Veluwse Geslachten staan honderden namen en data vermeld, die alle te maken hebben met ‘huwelijksdispensatiën’ in Gelderland.
Ver. Veluwse Geslachten - Barneveld;  
 

14. Databasenummer: 00186  
Bijdragen en mededelingen
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1988)    [Kroes, J. Drs. e.a.]
De titel van het boek roept de volgende vraag op: “Om welke bijdragen en mededelingen gaat het dan?” Om u wat ‘wegwijs’ te maken volgen hier de titels van de hoofdstukken in het boek, resp.: De historische nederzettingsstructuur van Laag-Hierden. Een studie naar de occupatievorm hoevestrokenverkaveling (door Jochem Kroes). ; Openbare feesten, toneel en ‘volksvermaak’ in Arnhem, ca 1430-ca 1500 (door G.J.M. Nijsten). ; Strafrechtspleging en criminaliteit in de Hoge en Vrije Heerlijkheid Het Loo in de periode 1748-1795 (door G. Mennink). ; Het stadhuiscomplex te Zutphen. Nieuwbouwplannen en restauratievisies (door R. Stenvert). ; De katholieke kerken van Gelderland in en uit de Bataafse en Franse tijd (door Thomas H. von der Dunk) en Het Ehrenfriedhof Zypendaal bij Arnhem. De geschiedenis van een Duitse soldatenbegraafplaats (door W.H. Tiemens).
Vereniging Gelre - Arnhem;  
 

15. Databasenummer: 00187  
Langs de oude Gelderse kerken - Achterhoek / De Liemers
Religie -- Gelderland - algemeen           (1973)    [Hoekstra, Gerard Drs.]
In dit boekje wordt u in 6 verschillende routes langs de kerken in de Achterhoek en de Liemers gevoerd. Naast relevante informatie zijn ook veel foto’s van kerken etc. opgenomen.
Bosch & Keuning Baarn;  
 

16. Databasenummer: 00188  
Langs de oude Gelderse kerken - Rivierengebied
Religie -- Gelderland - algemeen           (1977)    [Ploeg van der, Kees]
Ook in dit boekje worden een zestal routes langs oude kerken uitvoerig beschreven resp.: Over - Betuwe, Neder - Betuwe, Neder - Betuwe en Tielerwaard, Bommelerwaard, Land van Maas en Waal, en Rijk van Nijmegen.
Bosch & Keuning Baarn;  
 

17. Databasenummer: 00189  
Langs de oude Gelderse kerken - De Veluwe
Religie -- Gelderland - algemeen           (1978)    [Kolks, Zeno Drs.]
Over de zes routes langs oude Gelderse kerken op de Veluwe wordt u geïnformeerd over resp.: 1. De stad Arnhem; 2. De zuidelijke Veluwezoom; 3. De oostelijke Veluwezoom; 4. De streek rond Apeldoorn; 5. De noordelijke punt van de Veluwe en 6. De westelijke rand van de Veluwe.
Bosch & Keuning Baarn;  
 

18. Databasenummer: 00190  
Gelders Erfgoed - thema: Mythen en Sagen
Cultuur -- Gelderland - algemeen           (2012)    [Wingers, Marc - Elianne van Winden e.a.]
Dit magazine voor de erfgoedsector heeft als thema “Mythen en Magie” met artikelen over o.a.: De Witte Wieven fluisteren uit de Andere wereld; De Zwaanridder van Nijmegen; Erfgoed metal: muziek en geschiedenis, De stille kracht van het land van de Zwarte Cross.
Geld. Erfgoed Platform en Vereniging Gelre;  
 

19. Databasenummer: 00191  
Mooi Gelderland
Flora & Fauna -- Gelderland - algemeen           (2010)    [Tweel van den, Peter - Karlijn van Onzenoort e.a.]
Het kwartaaltijdschrift van ‘Gelders Landschap & Geldersche Kasteelen’ wordt uitgegeven onder de naam ‘Mooi Gelderland’. In dit nummer, jaargang 7 - nr. 3 - herfst 2010 is o.a. te lezen over: Cannenburgh in Vaassen weer compleet; Op de bres voor biodiversiteit; Wisselse Veen - succesvol herstel van natuur; en Passie voor paddenstoelen.
Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen;  
 

20. Databasenummer: 00192  
Mooi Gelderland
Flora & Fauna -- Gelderland - algemeen           (2010)    [Tweel van den, Peter - Marieke Knuijt]
Jaargang 7 - nr. 4 - winter 2010 van het tijdschrift ‘Mooi Gelderland’ laat u kennismaken met o.a. de volgende onderwerpen: Koning Winter op het kasteel; Ondersteboven overwinteren (over vleermuizen); Werken aan variatie op de Veluwe; en Historische uurwerken.
Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen;  
 

21. Databasenummer: 00193  
Mooi Gelderland
Flora & Fauna -- Gelderland - algemeen           (2012)    [Tweel van den, Peter - Fr. Bosscher e.a.]
In het tijdschrift ‘Mooi Gelderland’, jaargang 9 - nr. 4 - winter 2012 wordt informatie gegeven over o.a.: ‘Wateren’ van hout’ (hout verduurzamen door het lange tijd in water te laten liggen, was eeuwenlang gemeengoed); Voortaan droge voeten op landgoed Waardenburg-Neerijnen; Unieke cultuurhistorie in het bos hersteld; en Vorkje prikken op huis Verwolde, over tafeltradities van adellijke families.
Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen;  
 

22. Databasenummer: 00194  
Mooi Gelderland
Flora & Fauna -- Gelderland - algemeen           (2013)    [Tweel van den, Peter - Fr. Bosscher e.a.]
Jaargang 10 - nr. 1 - lente 2013 laat u kennismaken met o.a.: Prachtige ‘uiterwaarden’ bij Culemborg; Dieren in de tuin, wat nu?; Kasteelse Hof in Ooij; en verrassende ‘hoenderstukken’(= schilderijen) op kasteel Rosendael.
Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen;  
 

23. Databasenummer: 00195  
Mooi Gelderland
Flora & Fauna -- Gelderland - algemeen           (2014)    [Tweel van den, Peter - Karlijn van Onzenoort e.a.]
In ‘Mooi Gelderland’ jaargang 11 - nr. 1 - lente 2014 wordt teruggeblikt op de oprichting van de ‘Stichting Het Geldersch Landschap’ in 1929 en de ‘Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen’ in 1940. Aan de wieg van beide stichtingen stond destijds baron S. (Schelto) van Heemstra, Commissaris der Koningin in Gelderland. Overige artikelen o.a.: Over 700-jarig jubileum kasteel Rosendael; Nieuwe toekomst voor ‘brandrode koeien’ en Boswachters in startblokken voor de lente.
Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen;  
 

24. Databasenummer: 00418  
Historische Atlas Gelderland tekst + kaarten
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1989)    [Wieberdink, G.L.]
Tekst en kaarten – groot boek. Bron: "Inleiding
Lees meer...

Robas Producties – Den Ilp;  
 

25. Databasenummer: 00579  
Mooi Gelderland
Flora & Fauna -- Gelderland - algemeen           (2003)    [Redactie Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen]
Dit fraai verzorgde handboek is een bron van informatie over het Geldersch Landschap en de Geldersche Kasteelen over resp.: de Veluwe; de Achterhoek en het Rivierengebied. Bijzonder is dat achterin dit handboek een CD - rom is toegevoegd. Dankzij boek en CD – rom kunt u een dagprogramma in de natuur samenstellen en beleeft u Gelderland nog intenser en kunt u genieten van het culturele erfgoed.
Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen;  uitg.: Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen; 
 

26. Databasenummer: 00580  
Archeologie in Gelderland
Archeologie -- Gelderland - algemeen           (1981)    [Borman, R.]
De auteur heeft in een vijftal hoofdstukken een beeld geschetst van de archeologie in Gelderland: Hfdst. 1: De geschiedenis van de archeologie in Gelderland tot de 20e eeuw ; Hfdst. 2: Archeologie in Gelderland in de 20e eeuw ; Hfdst. 3: Het landschap in Gelderland en de eerste bewoners ; Hfdst. 4: Prehistorische boeren ; Hfdst. 5: Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen. De interessante tekst wordt dikwijls verduidelijkt door fraaie afbeeldingen.
Terra Zutphen;  Uitgeverij Terra Zutphen; 
 

27. Databasenummer: 00653  
Gelderland Monumenteel, Gelre’s verleden in foto’s van nu
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1976)    [Karel Janssen en Cees Ippel]
Dit fraai uitgevoerde boek, uitgegeven t.g.v. het monumentenjaar 1975, bevat een overzicht van beschermde stads- en dorpsgezichten in Gelderland.
Zomer & Keuning – Ede;  
 

28. Databasenummer: 00667  
Grepen uit de Gelderse Historie
Vaderlandse geschiedenis -- Gelderland - algemeen           (1972)    [Jappe Alberts, W. Prof. Dr.]
In “Grepen uit de Gelderse historie deel 1” zijn een vijftal ‘voordrachten’ verzameld, gehouden voor de Regionale Omroep Noordoost. De eerste vier voordrachten resp.: Het vroegste christendom in Gelderland; De moderne devotie in Gelderland; Herbergen in Gelderland in het verleden en Hertog Karel van Gelre en Marten van Rossem, werden gehouden door Prof. Dr. W. Jappe Alberts. De laatste voordracht staat op naam van Drs. P.J. Mey: Gelderse Historieliederen. (achterin het boek is een ‘muziekdrager’ opgenomen met enkele liederen)
De Walburg Pers- Zutphen;  
 

29. Databasenummer: 00697  
Boerderijen van vroeger en nu.
Boerenleven -- Gelderland - algemeen           (2003)    [E. Boeve en T. Sleurink]
Dit rijk geïllustreerde boekje geeft informatie en beeld/tekeningen van de boerderijen van vroeger en nu.
Oudh. Ver. De Broeklanden - Oldebroek;  
 

30. Databasenummer: 00699  
Toeriscoop Gelderland.
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1976)    [Diverse auteurs]
Een wegwijzer uit 1976 met toeristische gegevens over diverse plaatsen in Gelderland w.o. de Veluwe.
Groen en Groen - Heerhugowaard;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 4 december 2019