Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Genealogie   (in veld: Collectie)     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 888)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00483  
Genealogisch Repertorium A – L
Genealogie -- Genealogie           (1972)    [Wieberdink, G.L.]
Het Genealogisch Repertorium is een naslagwerk met verwijzingen naar elk boek of artikel, waarin drie of meer generaties van een bepaalde familie worden genoemd. Het boek zal aan hen, die het (kunnen) raadplegen, de weg wijzen naar veel onvermoede bronnen en dus een niet te onderschatten hulpmiddel zijn bij het opzoeken van gegevens over personen en geslachten. Het boek werd als ‘feestgeschenk’ aangeboden t.g.v. het 50-jarig bestaan van het ‘Genealogisch – heraldisch Genootschap de Nederlandsche Leeuw’. In dit deel worden honderden familienamen genoemd met de beginletters A t/m L.
Beresteyn van, E.A. Jhr. Mr. Dr.;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

2. Databasenummer: 00484  
Genealogisch Repertorium M - Z
Genealogie -- Genealogie           (1972)    [-]
Zie bij B00483. In dit 2e deel worden honderden familienamen genoemd die beginnen met de letters M t/m Z.
Beresteyn van, E.A. Jhr. Mr. Dr.;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

3. Databasenummer: 00485  
Genealogisch Repertorium Supplement 1970 - 1984
Genealogie -- Genealogie           (1987)    [-]
Het baanbrekend werk op het terrein van de genealogie dat door de auteur van de boeken B00483 en B00484 werd verricht, is later door anderen voortgezet o.a. door het schrijven van supplementen. Dit boek is een supplement over de jaren 1970 t/m 1984
Beresteyn van, E.A. Jhr. Mr. Dr.;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

4. Databasenummer: 00486  
Genealogisch Repertorium Supplement 1985 - 1989
Genealogie -- Genealogie           (1972)    [-]
Zie bij B00485. Dit supplement heeft betrekking op de jaren 1985 t/m 1989.
Beresteyn van, E.A. Jhr. Mr. Dr.;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

5. Databasenummer: 00487  
Van je familie moet je hebben [Jaarboek CBG 2011]
Genealogie -- Genealogie           (2011)    [-]
Na een uitvoerige inleiding volgen een aantal interessante hoofdstukken resp. : Folklore en manipulatie rond enige molenijzer - families; Schaking, doorgaan en speelreisjes; Tot een beter, vreedzaam en arbeidzaam leven (Opsluiting van onhandelbare familieleden in Hollandse werk – en verbeterhuizen gedurende de 18e eeuw); Militaire vakkennis van vader op zoon; Het bewogen leven van ‘De Surinaamsche juffrouw’; Moedertaal (verwantschapswoorden aan de weig van Nederlandse uitdrukkingen); Een familie op drift (Nationaalsocialisme in een Zuid-Hollandse familie); Over de taal van de familiecultuur in China en Nederland (Senioriteit, insluiting en uitsluiting); Het Centrraal Bureau voor genealogie in 2010; Wapenregister; Index familienamen. Jaarboek Centraal Bureau voor genealogie 2011 – deel 65
Centr. Bureau voor Genealogie;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

6. Databasenummer: 00488  
Veranderende levens Nederlandse families na 1850 [Jaarboek CBG 2007 – dl. 61]
Genealogie -- Genealogie           (2007)    [-]
Na inleiding over het thema ‘Veranderende levens. Nederlandse families na 1850’ volgen de hoofdstukken; Maatschappelijke kaders en gezinsleven in Nederland sinds 1850; Levens van wind en water (Noorlander, een geslacht van poldermolenaars 1817-2007); Een arbeidersfamilie uit de Friese Wouden (Frieswijk 1830-1960); Boeren en bestuurders (De familie Erasmus 1830-1970); Van gemeenschapsideaal naar individualisme (De kunstnaarsfamilie Toorop / Fernhout 1885-1975; Een textielondernemersfamilie in Twente (De Van Heeks van Schuttersveld 1859-1982; Verstandige eenvoud (De familie De Vos van Steenwijk 1850-2000; De vele kleuren van een witte maansteen Habibu’s van het eiland Ambon ca 1860-2006; Het Centraal Bureau voor genealogie in 2006; Wapenregister; Index familienamen. Jaarboek CBG 2007 – deel 61
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

7. Databasenummer: 00489  
Stamboomonderzoek [Een handleiding bij het schrijven van uw familiegeschiedenis]
Genealogie -- Genealogie           (1981)    [-]
Een handleiding bij het schrijven van uw familiegeschiedenis. Bij ‘stamboomonderzoek’ zijn archieven, memoires en oude foto’s een bron van informatie, want namen en data samen met de dagelijkse beslommeringen van onze voorouders en belangrijke gebeurtenissen in hun leven, brengen de familiegeschiedenis tot leven.
Tang van der, Aad;  Uitg.: Het Spectrum; 
 

8. Databasenummer: 00490  
Voorouders gezocht - Inleiding tot genealogie
Genealogie -- Genealogie           (1981)    [Kruimel, H.L. e.a.]
Na een ‘Ten geleide’ volgt een 13-tal hoofdstukken, waarin diverse aspecten van de genealogie worden toegelicht. I Genealogie, een wetenschap; II Historische ontwikkeling van het genealogisch onderzoek; III Genealogie en haar vormen; IV De Kwartierstaat; V Onderzoek in gedrukte bronnen; VI Onderzoek in geschreven bronnen; VII Onderzoek in documentatiemateriaal; VIII Onderzoek in archieven(na 1800); IX Onderzoek in de archieven (voor 1800); X Heraldiek (=geslachtswapenkunde); XI Verenigingen, instituten en werkgroepen; XII Bronnen van belang voor onderzoek naar marinepersoneel; XIII Genealogie betreffende vorstelijke geslachten. Het boek wordt afgesloten met registers van resp. : Zaaknamen, auteursnamen, vorstelijke en adellijke geslachten, Vorstelijke en adellijke personen en familienamen.
Kruimel, H.L. e.a.;  Ned. Genealogische Vereniging Amsterdam; 
 

9. Databasenummer: 00491  
Bij ons in de familie
Genealogie -- Genealogie           (1979)    [Hamers, N.A. e.a.]
Genealogische en heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970. (Gens Nostra is het tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Het tijdschrift wordt gratis aan alle leden toegezonden. In de praktijk verschijnt Gens Nostra 10 keer per jaar want in mei en juli komen dubbel-nummers uit. Een jaargang omvat ongeveer 620 pagina's. Gens Nostra bevat genealogische artikelen en bijdragen in de ruimste zin van het woord. Dat kunnen dus complete genealogieën zijn, maar ook kwartierstaten, stamreeksen, genealogische geschiedenissen of vertellingen, heraldische artikelen of bronbewerkingen voor zover van genealogisch belang, evenals kleinere bijdragen kortom alles wat de (amateur) genealoog zou kunnen interesseren.
Hamers, N.A. e.a.;  Ned. Genealogische Vereniging Amsterdam; 
 

10. Databasenummer: 00492  
Zeven eeuwen Van Diermen - Fragmenten van een familiegeschiedenis en een genealogie.
Genealogie -- Genealogie           (1998)    [Diermen van, Arian m.m.v. Arnold van Diermen]
Er zijn meer dan 2000 personen met de achternaam Van Diermen. Dat betekent niet dat iedereen ‘echt familie van elkaar’ is. Dit boek is een zgn. “stamreeksuitgave” van de 4 oudste families of ‘takken’. Het bevat eveneens geschiedkundige wetenswaardigheden en een beschrijving van alle ‘takken’ die hun oorsprong vinden in Putten of Nijkerk.
Grafisch Service Centrum;  Grafisch Service Centrum; 
 

11. Databasenummer: 00615  
Rampspoed & Tegenslag, jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2010 - deel 64
Genealogie -- Genealogie           (2010)    [Diverse auteurs]
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2010
CBG;  
 

12. Databasenummer: 00755  
C. Kamphorst, Een Veluws en een Twents geslacht ..
Genealogie -- Genealogie           (2003)    [Genealogische werkgroep Kamphorst]
In dit ‘lijvige’ boek wordt het Veluwse geslacht Kamphorst beschreven, dat in de 16e eeuw in Twente ontstond en zich later, in het begin van de 17e eeuw over de Veluwe verspreidde. Het geslacht telt meer dan 2000 personen ! Om enige structuur te brengen in zo’n uitgebreide familiegenealogie werd het geslacht in 9 “takken” weergegeven t.w. : Voorst, Apeldoorn, Beekbergen, Arnhem, Voorthuizen, Amersfoort, Putten, Ermelo en Nijkerk. Elke ‘tak’ wordt beschreven in een apart hoofdstuk van het boek.
Lees meer...

Genealogische Werkgroep Kamphorst;  
 

13. Databasenummer: 00766  
Aangenomen geslachtsnamen Gemeente Ermelo (1812)
Geschiedenis (lokaal) -- Genealogie           (1988)    [Nuwenspete - Nunspeet]
Dit boekje werd uitgegeven door de werkgroep genealogie van de Heemk. Vereniging Nuwenspete uit Nunspeet. Het gaat over de gemeente Ermelo (in het bijzonder het dorp Ermelo e.o.
Lees meer...

Nuwenspete - werkgroep genealogie;  
 

14. Databasenummer: 00877  
Onze voorouders en hun werk
Genealogie -- Genealogie           (1971)    [Ir. G.L. Meesters; R.F. Mulders en P.L. Crasborn]
In een 26-tal hoofdstukken wordt een genealogische achtergrond beschreven van diverse beroepstakken. Voor genealogen aanbevolen !!
Uitg.: Ned. Genealogische Vereniging, Amsterdam;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 oktober 2020