Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis   (in veld: Collectie)     

Aantal gevonden publicaties : 48   (uit: 888)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00539  
Nederland in de 19e eeuw
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (2006)    [Bank, Jan en Marita Mathijsen]
Plaatsen van herinnering o.a. Amsterdam – het Concertgebouw, het Paleis op de Dam; Leiden – het Rapenburg; De Napoleonsbaan tussen Maastricht en Venlo; het strand van Scheveningen – aankomst koning Willem I op 30 nov. 1813 en vele andere plaatsen.
Bank, Jan en Marita Mathijsen;  Bert Bakker – Amsterdam; 
 

2. Databasenummer: 00540  
Vrouwen in het landsbestuur
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1982)    [Tamse, C.A. Dr. e.a.]
Van Adela van Hamaland t/m koningin Juliana (15 biografische opstellen); andere genoemde vrouwen o.a.: Jacoba van Beieren ; Amalia van Solms ; Marijke Meu ; Koningin Sophie ; Koningin Emma en Koningin Wilhelmina.
Staatsuitgeverij Den Haag;  Staatsuitgeverij – Den Haag; 
 

3. Databasenummer: 00541  
Erflaters van onze beschaving
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1971)    [Jan en Annie Romein]
Nederlandse Gestalten uit 6 eeuwen
Nederlandse Boekenclub;  Ned. Boekenclub – Den Haag; 
 

4. Databasenummer: 00542  
Koningen, kabinetten en klompenvolk
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1975)    [Rek de, J.]
Een kijkje in de ‘bestuurlijke geschiedenis’ van ons land.
Bosch & Keuning Baarn;  Bosch- Keuning Baarn; 
 

5. Databasenummer: 00543  
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk - deel I - 2e druk
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1912)    [Blok, P.J.]
Deel I Een oud boek met daarin de geschiedenis van Nederland beschreven. (in vier delen)
Sijthoff - Leiden;  Sijthoff – Leiden; 
 

6. Databasenummer: 00544  
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk - deel II - 2e druk
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1913)    [Blok, P.J.]
Deel II Een oud boek met daarin de geschiedenis van Nederland beschreven. (in vier delen)
Blok, P.J.;  Sijthoff – Leiden; 
 

7. Databasenummer: 00545  
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk - deel III - 2e druk
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1914)    [Blok, P.J.]
Deel III: Een oud boek met daarin de geschiedenis van Nederland beschreven. (in vier delen)
Blok, P.J.;  Sijthoff – Leiden; 
 

8. Databasenummer: 00546  
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk - deel IV - 2e druk
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1915)    [Blok, P.J.]
Deel IV: Een oud boek met daarin de geschiedenis van Nederland beschreven. (in vier delen)
Sijthoff - Leiden;  Sijthoff – Leiden; 
 

9. Databasenummer: 00547  
Geschiedenis van de Lage Landen – deel 1
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1970)    [Haar ter, Jaap]
Deel 1 van een ‘standaardwerk’: Prehistorie - Romeinse tijd – Middeleeuwen Met illustraties van Rien Poortvliet.
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV -Bussum; 
 

10. Databasenummer: 00548  
Geschiedenis van de Lage Landen – deel 2
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1977)    [Haar ter, Jaap]
Deel 2 van een ‘standaardwerk’: Bourgondische tijd – Twaalfjarig Bestand.Met illustraties van Rien Poortvliet.
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV - Bussum; 
 

11. Databasenummer: 00549  
Algemene Geschiedenis der Nederlanden – nieuwe tijd - deel 8
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1979)    [Blok, D.P. Dr. e.a.]
Sociaal - economische geschiedenis 1650-1800; politieke geschiedenis 1648-1700; religiegeschiedenis 2e helft 17e eeuw
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV - Bussum; 
 

12. Databasenummer: 00550  
Algemene Geschiedenis der Nederlanden – nieuwe tijd - deel 9
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1980)    [Blok, D.P. Dr. e.a.]
Politieke- en religiegeschiedenis 18e eeuw; socio culturele geschiedenis 1500-1800; overzeese geschiedenis 17e en 18e eeuw.
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV - Bussum; 
 

13. Databasenummer: 00551  
Algemene Geschiedenis der Nederlanden – nieuwste tijd - deel 10
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1981)    [Blok, D.P. Dr. e.a.]
Het sociaal - economisch leven: geografie en demografie ca 1770-heden; het sociaal -economisch leven ca 1770 - ca 1884.
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV - Bussum; 
 

14. Databasenummer: 00552  
Algemene Geschiedenis der Nederlanden – nieuwste tijd - deel 11
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1983)    [Blok, D.P. Dr. e.a.]
Socio culturele geschiedenis 1794/1795 – ca 1840; politieke geschiedenis 1794/1795 – 1840/1846; de Nederlandse koloniën 1795-1914.
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV - Bussum; 
 

15. Databasenummer: 00553  
Algemene Geschiedenis der Nederlanden – nieuwste tijd - deel 12
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1977)    [Blok, D.P. Dr. e.a.]
Nederland en België 1840 - 1914 (1e helft)
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV - Bussum; 
 

16. Databasenummer: 00554  
Algemene Geschiedenis der Nederlanden – nieuwste tijd - deel 13
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1978)    [Blok, D.P. Dr. e.a.]
Nederland en België 1840 - 1914 (2e helft)
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV - Bussum; 
 

17. Databasenummer: 00555  
Algemene Geschiedenis der Nederlanden – nieuwste tijd - deel 14
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1979)    [Blok, D.P. Dr. e.a.]
Nederland en België 1914 - 1940
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV - Bussum; 
 

18. Databasenummer: 00556  
Algemene Geschiedenis der Nederlanden – nieuwste tijd deel 15
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1982)    [Blok, D.P. Dr. e.a.]
De Tweede Wereldoorlog; het economisch leven 1945-1980; het maatschappelijk politiek leven 1945-1980; het sociaal - cultureel leven 1945-1980; de internationale politiek 1945-1980; dekolonisatie.
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV - Bussum; 
 

19. Databasenummer: 00557  
ONRECHT
Oorlog -- Geschiedenis           (2001)    [Keizer de, Madelon e.a.]
Oorlog en rechtvaardigheid in de 20e eeuw
NIOD;  NIOD; 
 

20. Databasenummer: 00558  
UTOPIE
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (2002)    [Keizer de, Madelon e.a.]
Utopisch denken, doen en bouwen in de 20e eeuw
NIOD;  NIOD; 
 

21. Databasenummer: 00559  
POLITIEK GEWELD
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (2005)    [Keizer de, Madelon e.a.]
Etnisch conflict, oorlog en genocide in de 20e eeuw
Unieboek NV - Bussum;  NIOD; 
 

22. Databasenummer: 00560  
RELIGIE
Oorlog -- Geschiedenis           (2006)    [Keizer de, Madelon e.a.]
Godsdienst en geweld in de 20e eeuw
NIOD;  NIOD; 
 

23. Databasenummer: 00561  
In de tussenruimte
Oorlog -- Geschiedenis           (1956)    [Gruythuizen, Michel]
Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de erfenis van het Indisch verleden.
NIOD;  NIOD; 
 

24. Databasenummer: 00562  
In naam der wetenschap
Oorlog -- Geschiedenis           (2007)    [Eickhoff, Martijn]
P.J.W. Debije en zijn carričre in nazi-Duitsland . . .
NIOD;  NIOD; 
 

25. Databasenummer: 00563  
Vijftig jaar vorstin
Nederland -- Geschiedenis           (1948)    [Holsboer, F.Th.]
Een overzicht in beeld van de regering van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1948, geďllustreerd met veel foto’s
Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant;  uitg.: Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant; 
 

26. Databasenummer: 00564  
Eenzaam maar niet alleen
Nederland -- Geschiedenis           (1961)    [Prinses Wilhelmina]
Het boek is geschreven door H.K.H. prinses Wilhelmina der Nederlanden en opgedragen aan de ‘Vader des Vaderlands’ en aan haar dochter koningin Juliana.
W. ten Have NV - Amsterdam;  uitg.: W. ten Have N.V. - Amsterdam; 
 

27. Databasenummer: 00565  
100 jaar geleden
Boerenleven -- Geschiedenis           (1979)    [Het Schrijverscollectief]
In dit boek gaat het over Claartje, die in 1854 werd geboren in een dorpje achter Heerenveen. Zij wordt door haar vader naar familie in Enschede gestuurd om aan de vreselijke armoede op het Friese platteland te ontkomen. Zij oefent diverse, weliswaar eenvoudige, beroepen uit. Haar geschiedenis is die van gewone mensen.
Kosmos BV - Amsterdam;  uitg.: Kosmos bv - Amsterdam; 
 

28. Databasenummer: 00566  
Molens van Nederland
Molens -- Geschiedenis           (1974)    [Herman Besselaar e.a.]
Een informatief en rijk geďllustreerd boek over het molenbestand in Nederland anno 1974. Achterin het boek staat een uitvoerig overzicht van molens. Diverse molentypes worden beschreven.
Kosmos BV - Amsterdam;  uitg.: Kosmos bv - Amsterdam; 
 

29. Databasenummer: 00578  
Bijdragen en mededelingen w.o. Gelderse landmaten
Studie/educatie -- Geschiedenis           (1969)    [Redactie Nederlands Historisch Genootschap]
In deze uitgave van het Nederlands Historisch Genootschap (deel 83) staat een informatieve bijdrage over ‘Gelderse landmaten in de 17e en 18e eeuw’ door ir. H.K. Roessingh. (blz. 53 t/m 98)
Ned. Hist. Genootschap - Utrecht;  uitg.: Nederlands Historisch Genootschap – Utrecht. dr.: Wolters-Noordhoff N.V.; 
 

30. Databasenummer: 00597  
Zonder vrees en zonder blaam 175 jaar Koninklijke Marechaussee
Jubileum -- Geschiedenis           (1989)    [Jonge de, J.A.]
Na het Voorwoord van toenmalige Minister van Defensie mr. drs. F. Bolkestein en een Ten geleide van toenmalig Commandant Koninklijke marechaussee Generaal-majoor H.C. Rademaker volgen in dit ‘lijvige’ boekwerk de hoofdstukken: 1. De ‘Gait-Jan-Peter’ van 1814; 2. ‘Er zal zijn een korps marechaussee’; 3. ‘Een zending marechaussee, een wezenlijke weldaad’; 4. Stakingen in Limburg; 5. ‘Bollejeijen’in het hoge noorden; 6. Van oorlog tot oorlog; 7. Wilhelm II in Nederland; 8. Zinnebeeld van vaderland en koningin; 9. De zaak Oss; 10. Marechaussee in oorlogstijd; 11. ‘Geef mij maar marechaussee’; 12. De Koninklijke marechaussee in Nederlands-Indië; 13. De Koninklijke marechaussee nu; 14. Kleding en uitrusting; 15. Verenigingen, stichtingen, museum; 16. Er zit muziek in; 17. De commandanten en inspecteurs van het Wapen.
uitg.: De Bataafsche Leeuw;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 juli 2017