Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jaarboeken CBG   (in veld: Collectie)     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 888)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00493  
Jaarboek 1993 – deel 47
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (1993)    [Bestuur Stichting Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Centraal Bureau voor Genealogie; Iconografisch Bureau; Heereman van Zuydtwijck. Een oud Amsterdams geslacht dat van Holland vervreemdde; Een boer is geen edelman. 16e eeuwse conflicten over riddermatigheid in de Neder-Betuwe; Gebrandschilderde glazen uit de kerk van Hoogwoud; De portretcollectie Pauw van Wieldrecht op ‘Broekhuizen’ te Leersum; Buitenechtelijke geboorten in Nederland van de 17e tot de 20e eeuw; Groepsmigratie: Overijsselse turfgravers families naar de Friese laagveengebieden. In het bijzonder bekeken in Oosterzee en echten, Lemsterland.; Wapenregister; Index familienamen; patronymica; Auteurs
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

2. Databasenummer: 00494  
Jaarboek 1994 – deel 48
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (1994)    [Bestuur Stichting Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Centraal Bureau voor Genealogie; Iconografisch Bureau; Het riddermatige geslacht Van der Duyn uit Zevenhuizen; Wat vliegt daar? Een poging tot reconstructie van de wording van het gemeentewapen van Sluipwijk aan de hand van de geschiedenis van de hoge heerlijkheid Vrijenes.; De portretcollectie Pauw van Wieldrecht op ‘Broekhuizen’ (II); De veenbazen. Sociaal - economische aspecten van de groep Gieterse verveners in Haskerland in de derde kwart van de 18e eeuw; De tweede echt, een duivelsgift? Weduwen en weduwnaars in Nederland, 19e en begin 20e eeuw; Kind van reizende kunstenaars. Alexander Copini (1811-1874) en zijn nageslacht; Wetduiding; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

3. Databasenummer: 00495  
Jaarboek 1995 – deel 49
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (1995)    [Bestuur Stichting Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Centraal Bureau voor Genealogie; Iconografisch Bureau; De eerste jeugd voorbij; Genealogie en geschiedschrijving; CBG nu en in de toekomst; Genealogie, familiebesef en afstamming, verkenningen van een cultureel antropoloog; Genealogie voor fijnproevers, verkenningen langs de grenzen van het werkterrein; Vorm geven aan de archaïsche erfenis, het feitelijke en het fictieve in de verbeelding van het verleden; Herdenking Bataaafse omwenteling 1795: 1795, tweehonderd jaar vrijheid; Geene Heeren Meer, Zalige Egalité; Het verbod op het voeren van wapens in de Bataafse Republiek; Een Friese jonker in ballingschap; Militairen in de Bataafs - Franse tijd; De Europese carrière van Franciscus Josephus Harbaur (1776-1824) (I) ; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

4. Databasenummer: 00496  
Jaarboek 1996 – deel 50
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (1996)    [Bestuur Stichting Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Centraal Bureau voor Genealogie; Nieuw – Nederland in biografisch perspectief; Amerikaans onderzoek naar Nederlandse kolonisatie, de kinderschoenen ontgroeid; Nederland in de Atlantische wereld; Dominee Bogardus als Nieuw – Nederlander; Petrus Stuyvesant, directeur – generaal van Nieuw – Nederland, een spannend begin 1647-1652; Adriaan van der Donck als woordvoerder vann de Nieuw - Nederlandse bevolking; Johannes de Laet en de Nieuwe Wereld; Nieuw – Nederlanders en hun Europese achtergrond, de stand van zaken in het genealogisch onderzoek; De herkomst van Wolfert Gerritsz, stamvader van de Amerikaanse familie Van Kouwenhoven; Voorts weet ick niet meer te schrijven – Brieven van Nieuw – Nederlandse Van Arsdale’s (1698,1731,1733); Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

5. Databasenummer: 00497  
Jaarboek 1997 – deel 51
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (1997)    [Jong de, L. Dr.]
Inhoud: Welgeboren in Holland; De Hoornse wetsverzetting in 1618; Het universiteitsarchief als genealogische bron voor de vroegmoderne tijd; Om met eeren ende reinen geweeten dat broot te winnen, het studentenfonds Van Reidt; De naaste verwanten van Jan Steen; Een portret van meester timmerman Jan van der Stoop door Wybrand Hendriks; De Europese carrière van Franciscus Josephus Harbaur (1776-1824 (II); CBG jaarverslag 1996; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

6. Databasenummer: 00498  
Jaarboek 1998 – deel 52
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (1998)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Thema ‘Varende voorouders’; Scheepvaart en varenden door de eeuwen heen; Het schip van doop tot sloop, bronnen van historisch onderzoek naar schepen, voornamelijk uit de 19e en 20e eeuw; Koopvaardij en walvisvaart, voorouders in binnen- en buitenlandse archiefbronnen; Vissers gezocht, bronnen voor onderzoek naar zeevissers in de 17e en 18e eeuw.; Aanvullende bronnen voor onderzoek naar het varend marinepersoneel (1600-1850); Het bevolkingsregister voor de scheepsbewoners, de waterschout van Amsterdam en de ‘monsterrol’; Van scheepsjongen tot Admiraal van de retourvloot, het leven van voc-dienaar Roelof Blok (1712-1776); De scheepsbouwersfamilie Jonker in Sappemeer (1751-1842); Beurtvaart in Nederland, Nijmeegse beurtschippers geslachten Theunissen; CBG jaarversl;ag 1997; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Index trefwoorden; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

7. Databasenummer: 00499  
Jaarboek 1999 – deel 53
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (1999)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Thema ‘Genealogie en biografie’; De biografie in de genealogie, roeien met de riemen die je hebt; Oral history voor genealogen; Biografisch onderzoek, voornamelijk bij het CBG.; Maria Rietbergen, een Arnhemse die van wanten wist; Een vooruitstrevend Gronings arts; De oudste generaties van het geslacht Van Lynden; De portretten van de familie De Witt geschilderd door Adriaen van de Burg; Voor goede krachten goede kansen – een historische schets van de ontwikkeling van het werken bij de posterijen en in de telecommunicatie, met aanwijzingen voor onderzoek naar persoonsgegevens; CBG jaarverslag 1998; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

8. Databasenummer: 00500  
Jaarboek 2000 – deel 54
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2000)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Inleiding thema ‘heraldiek’; De vroegste ontwikkeling van de Groninger heraldiek; Onze post … is om alle menschen dienst te doen, de Zuid-Nederlandse wapenkoningen en hun klanten in het Noorden; Familieheraldiek en kunstnijverheid, een verkenning; De liefde zij ’t beginsel, de orde zij de grondslag en de vooruitgang het doel – het leven en werk van de heraldicus R.T. Muschart (1873-1955); Registratie, handel en kopersbedrog in de heraldiek; De rol van het CBG in de beoefening van de heraldiek; Een familie van kunstenaars en belastingpachters – de kunstschilders Aert en Eglon van der Neer en hun verwanten; CBG jaarverslag 1999; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

9. Databasenummer: 00501  
Jaarboek 2001 – deel 55
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2001)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Inleiding thema ‘personen- familie en erfrecht’; Huwelijk, strafrecht en kerkelijke tucht in vroegmodern Holland; Wederpartij in plaats van wederhelft – juridische procedures ter zake van verbroken verlovingen uit de 17e en 18e eeuw; Het erfrecht in Friesland; Ruzie om de erfenis – erfrechtelijke geschillen voorgelegd aan de Raad van Brabant in Den Haag; Op zoek naar de erfgenamen van Gerrit Joppen (1625-1693); Onderzoek naar echtscheidingen in de 19e en 20e eeuw – mogelijkheden en gevaren; Vreemde landlopers – het Nederlandse vreemdelingenbeleid tussen 1800 en 1940; Adieu lieve generaal, leef gezond en gelukkig – Nederlandse genie - officieren in Russische dienst aan het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw; CBG jaarverslag 2000; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

10. Databasenummer: 00502  
Jaarboek 2002 – deel 56
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2002)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Inleiding thema ‘Verenigde Oost-Indische Compagnie; In het kielzog van de Verenigde Oost-Indische Compagnie; Voorouders in dienst van de Verenigde Oost-indische Compagnie; Indische familienetwerken in de VOC - tijd; Het journael van Seyger van Rechteren (1628-16330 – waarheid, overdrijving en fictie in een egodocument; Familie van de gouverneurs-generaal , de afstammelingen van Dirck Comans (Hoorn 1648 – Batavia 1708); Leidse vrouwen naar de Oost; De lotgevallen van de Luchtbol, de pakketboot van de kamer Rotterdam van de VOC (1789-1795); CBG jaarverslag 2001; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

11. Databasenummer: 00503  
Jaarboek 2003 – deel 57
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2003)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Inleiding thema ‘Waterbeheer’; Met subtiliteit en zoetheid, een overzicht van elf eeuwen Nederlands waterbeheer; Genealogisch en biografisch onderzoek in waterschapsarchieven; Van ‘copers’ tot compagnons, de aannemers en aandeelhouders van het Bildt (1505-1555); Bouwers van Nederland, de waterstaatsdynastie Caland; Biografische schetsen van waterstaatkundigen; In dienst van ’s - Rijks Waterstaat, officieren en geëmployeerden van de Waterstaat (1797-1848; Een polderbestuurder in de Beemster, hoofdingeland, heemraad en dijkgraaf Cornelis Fok (1873-1937); Veel menschen in bezwaren, hulpverlening na de watersnoodramp van 1825; De oudeste generaties van het geslacht Van Lynden (II); CBG jaarverslag 2002; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

12. Databasenummer: 00504  
Jaarboek 2004 – deel 58
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2004)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Inleiding thema ‘Vrouwen, familie en maatschappij; De geschiedenis van een stereotype – de bazigheid, ondernemingszin en zindelijkheid van vrouwen in Holland (1500-1800); Vrouwen en het recht – de juridische status van vrouwen in Holland in de vroegmoderne tijd; Vrouwen buitenshuis in Breda en omgeving (1550-1650); VOC-vrouwen op de Kust van Coromandel; De dames van de ‘dubble vreugtkasteelen’- de toneelactiviteiten van de familie Van Rijndorp; Aafje Alberts – een Overijsselse vroedvrouw aan het einde van de 18e eeuw; Ammetje Harrting (1756-1801) – een Haagse vrouw in het rijk van Catharina de Grote; De tribune der vrouw – vrouwenbrieven 1750-1850; We hadden altijd wat te doen – drie generatiues vrouwen en hun leven op de boerderij in de 20e eeuw; De betekenis van het verleden – de beleving en waardering van geschiedenis bij Nederlandse genealogen; CBG jaarverslag 2003; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

13. Databasenummer: 00505  
Jaarboek 2005 – deel 59
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2005)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Thema ‘Geschiedenis van de Nederlandse Genealogie’; Het genealogisch labyrint, de kronkelige wegen van een zoektocht naar vergeten levens; Genealogiebeoefening in Groningen tot de 17e eeuw; Genealogie en heraldiek in 17e eeuws Utrecht; Dienaar van zijn heren, Gijsbert van Rijckhuijsen (1707-1772. Leids genealoog en heraldicus; Genealogiebeoefening en adellijke pretenties, noblesse d’obscurité tijdens de Republiek en het Koninkrijk; Twee kanten van de medaille, de gebroeders Reinier en Leonard van Beuningen als genealogisch opdrachtgever en onderzoeker; Heraut van de oude orde, een genealogie van Nederlands Adelsboek (1903-1945); Dichter bij gewone mensen, de popularisering van de genealogiebeoefening in Nederland na 1930; CBG jaarverslag 2004; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

14. Databasenummer: 00506  
Jaarboek 2006 – deel 60
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2006)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: Inleiding op Thema ‘Ziekte en gezondheid’; Genealogie en geneeskunde in Nederland, een historische verkenning en praktische handreiking; Gemeentearchief, gezondheidszorg en genealogie, persoonsgegevens met betrekking tot ziekte en gezondheid in de archieven van kleinere gemeentes uit de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw; Heren en crepelen, strijd om de ziekenzorg in het middeleeuws Den Haag; Nederlandse promoties in de geneeskunde aan Franse universiteiten, (16e – 18e eeuw); Halfeerwaarde beunhazen of ervaren lekenkrachten?, ziekentroosters in de 17e en 18e eeuw; Joodse vroedvrouwen in Amsterdam (1668-1851); Opsluiting op verzoek rond 1800, de postnatale depressie van Maria Jacoba Ramler; Onbevoegde genezers in het beging van de 19e eeuw; Beoefenaren van de geneeskunde, de medische familie Nuyens; CBG jaarverslag 2005; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

15. Databasenummer: 00507  
Genealogie en de Canon Deel 1
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2008)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: De Canon van Nederland, genealogie en de Canon; Karel de Grote (742-814)- Keizer van het Avondland, pater Europae. Karel de grote als Europese stamvader; De Hanze (1356-ca 1450) – handelssteden in de Lage Landen, de handelsgeslachten van de Hanzestad Zwolle; De Republiek (1588-1795) – een unicum in Europa, Willem Flessiers, wapenheraut in de Republiek; De Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1799) – Nederland breidt uit over zee, reconstructie van een ‘facheeuse’ zaak-het financieel wanbeleid van VOC dienaar Reijnier Houque; De Statenbijbel (1637) – Het Boek der Boeken. Familieaantekeningen in Statenbijbels; Rembrandt (1606-1669) – de Grote Schilders, Johannes Gilles van Vliet. Rembrandts prentenmaker.; Michiel de Ruyter (1607-1676) – zeehelden en de macht van de Republiek, hoeders van De Ruyters naam; Slavernij (ca 1637-1863) – mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld, slaven in de familie; Eise Eisinga (1744-1828) – de Verlichting in Nederland – Verlichte vergezichten, sterrenkundige conversaties en huiselijke demonstraties rond de salontafels van de 18e eeuw; CBG in 2007; Wapenregister; Index familienamen / patronymica; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

16. Databasenummer: 00508  
Genealogie en de Canon Deel 2
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2009)    [Centraal Bureau voor Genealogie]
Inhoud: De Patriotten (1770-1795) – Crisis in de Republiek, Capellen’s naam zal eeuwig leeven, de Patriotten Joan Derk van der Capellen tot den Pol en Robert Japser van der Capellen van de Marsch; Napoleon Bonaparte (1769-1821) – De Franse Tijd, Napoleon Bonaparte en Peter Aengevaeren, op het snijvlak van de grote en kleine geschiedenis; Koning Willem I (1772-1843) – Het Koninkrijk van Nederland en België, onder vorsten De Oranjes in Europees genealogisch perspectief; Verzet tegen kinderarbeid (19e eeuw) – de werkplaats uit, de school in, leren, rondlopen of werken? De fabrieken van Regout en het Boschstraatkwartier - Oost in Maastricht tussen 1829 en 1904 en kinderarbeid rond 1880; Aletta Jacobs (1854-1929) – Vrouwenemancipatie, van moeders en dochters; De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) – Bezetting en Bevrijding, wie en wat waren onze voorouders?, een genealogische tentoonstelling in oorlogstijd; Indonesië (1945-1949 – een kolonie vecht zich vrij, Indische Nederlanders en hun genealogie; Willem Drees (1886-1988) – De Verzorgingsstaat; De Watersnood (1 februari 1953) – de dreiging van het water, verdronken archieven tijdens de Watersnoodramp van 1953; Het CBG in 2008; Wapenregister; Index familienamen; Auteurs.
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

17. Databasenummer: 00514  
Jaarboek CBG 2012 – deel 66
Genealogie -- Jaarboeken CBG           (2012)    [Hamers, N.A. e.a]
Inhoud: Over grenzen. Inleiding; Zutphense studenten in het buitenland van de middeleeuwen tot in de vroegmoderne tijd; Buitenlandse studenten op ‘grand tour’ naar de Noordelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd; Koloniale objecten met een nationaal verhaal, de geschiedenis van de familie Dennison – Quarles van Ufford, 1811-1971; De Nederlands - Zweedse familie Grill en haar Chinese wapenserviezen; Nederlanders in Rusland in de 17e eeuw, Winius, Witsen en Van Klenck; Onbedoelde zoektochten naar onze Afrikaanse herkomst; Namen van buitenlanders in ons binnenland; Namen uit Suriname; Antilliaanse namen; Van Chans en Chans tot Poldermans, Chinese namen in het Nederlands en Nederlandse namen in het Chinees; De herkomst van Molukkers en hun namen in Nederland; Ijszusters, vier generaties van Italiaanse ijsmakers in Nederland; Helden en avonturiers, Nederlandse vrijwilligers in het leger van de paus 1860-1870; Het fatale overspel, de officier, de koopmansdochter en de apotheker; Index familienamen; Auteurs.
Stichting Zoeklicht Nijmegen;  Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 juli 2017