Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Veluwe - algemeen   (in veld: Collectie)     

Aantal gevonden publicaties : 57   (uit: 888)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00196  
Sprokkelen op de Noordwest - Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1973)    [Wentzel, Gé]
Sinds 1945 is er ook op de Noordwest-Veluwe veel veranderd en verdwenen o.a. veel ‘streekgebruiken’ zoals de burenplicht. In dit boek is over oude gewoonten, streekgebruiken en gebeurtenissen nog het een en ander ‘bijeengesprokkeld’ en in woord en beeld weergegeven in de hoofdstukken: In bos en hei; Leven en werken op het land; In stad en dorp; en Aan en op het IJsselmeer.
Ned. Historiën te Berkel-Rodenrijs;  
 

2. Databasenummer: 00197  
Veluwsche Liedjes
Kunst -- Veluwe - algemeen           (??)    [Riemsdijk van, Jan]
Een ‘liedjesboek’ met muziek (in dialect). Als voorbeeld: “Een brief van een rekruut” ……..Beste voader, lieve moeder. Noe ben’k een ende van oe oaf. Wie goat daagliks uut meseeren En onder ‘t loopen vrêt wie stof. ’t Is bes warmpjes in de zunne. ’t Kos verscheiden druppels zweet. En in ’t veld bie ’t ekserseeren scheldt zóe de broek vol, a’j ’t niet weet.
Bosch en Keuning Baarn;  
 

3. Databasenummer: 00198  
De noordwest-veluwe een verkenning in tekst en foto
Diversen -- Veluwe - algemeen           (?)    [Boxma, Willem]
In de eerste vier hoofdstukken van dit boek over de Noordwest - Veluwe wordt ‘ínformatie in tekst en foto’ gegeven over resp.: De Noordwest – Veluwe; Landbouw; Industrie; Toerisme en recreatie. Daarna volgen hoofdstukken waarin ‘historische info in tekst en foto’ staat over de plaatsen: Hattem, Oldebroek, Doornspijk, Elburg, Harderwijk, Ermelo en Nunspeet, Putten, Nijkerk en Hoevelaken.
Junior kamer NW Veluwe- druk: Callenbach Nijkerk;  
 

4. Databasenummer: 00199  
Tussen IJsselvliedt en Essenburg
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1999)    [Sulman, A. (eindred.) e.a.]
Een fraai uitgevoerd boek waarin de geïllustreerde teksten bijzondere aandacht besteden aan de landgoederen op de Noord - Veluwe. De oorspronkelijke Zuiderzeestraatweg, een voormalige ‘tolweg’ tussen Zwolle en Amersfoort, is nog steeds herkenbaar in het landschap.In deze uitgave wordt de geschiedenis van een aantal landgoederen, hun plaats in het landschap en hun bewoners beschreven.
Oudh. Ver. De Broeklanden - Oudh. Ver. Arent thoe BoecopHeemk. Ver. NuwenspeteStreekarchivariaatdr.: Bredewold Wezep;  
 

5. Databasenummer: 00200  
Veluws Oorlogsdagboek
Oorlog -- Veluwe - algemeen           (1972)    [Wentzel, Gé]
De auteur geeft in het voorwoord aan op 10 Mei 1940 te zijn begonnen met het bijhouden van de belangrijkste gebeurtenissen uit ‘Wereldoorlog II’ in dagboeken. Notities uit deze dagboeken werden verwerkt in artikelen in de Elburger Courant onder de rubriek ‘Veluwse Notities’. In het boek is deze artikelenreeks, met zeer gedetailleerde gegevens, terug te vinden.
Ned. Historiën te Berkel Rodenrijs;  
 

6. Databasenummer: 00201  
Omzien en Weerzien - rendezvous on the Veluwe
Oorlog -- Veluwe - algemeen           (1985)    [Wel van der, Hugo]
Een ‘tweetalig’ boekje, waarin naast de Nederlandse tekst een Engelse tekst staat. Het boekje is in 1985 geschreven in opdracht van de gemeentebesturen van Harderwijk, Ermelo en Putten t.g.v. het bezoek van Canadese militairen die in 1945 deelnamen aan gevechts-handelingen en de bevrijding van de Veluwe.
gem. Harderwijk, gem. Ermelo en gem. Putten t.g.v. 40 jaar bevrijding;  
 

7. Databasenummer: 00202  
De Noord-West Veluwe bevrijd
Oorlog -- Veluwe - algemeen           (1996)    [Mooren van der, F.J.]
In de periode februari – mei 1995 werden in het Ermelo’s Nieuwsblad artikelen gepubliceerd ter gelegenheid van de herdenking van het 50-jarig jubileum van de bevrijding. In de artikelenreeks werd geschreven over de ‘jaren van onderdrukking’ en de ‘bevrijdingstocht over de Noord-West Veluwe’. Canadese veteranen die hier te gast waren en inwoners van Ermelo genoten van festiviteiten en herdenkingen in 1995.
gemeente Ermelo - drUK: Bolhuis Ermelo;  
 

8. Databasenummer: 00203  
Ezelsoren - waar beleefde verhalen van de Veluwe
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwe - algemeen           (2002)    [Horst van der, Aaldert]
Waar beleefde verhalen van de Veluwe. De auteur, een huisschilder op de Veluwe, vertelt en schrijft zijn verhalen in het dialect, dikwijls doorspekt met bijzondere uitspraken zoals: “De eerste keer trouw je uut liefde, de tweede keer veur ’t geld en de darde keer veur ’t gezelschap”, wanneer hij schrijft over een ‘uutspraak of gezeegde’ van Jacqueline Lee Bouvier, de latere Jacky Kennedy.
druk: Hummelen BV-Assen;  
 

9. Databasenummer: 00204  
De papier- en watermolens op de Noordwest-Veluwe - hun pachters en stichters.
Nijverheid -- Veluwe - algemeen           (1976)    [Feenstra, E.J.]
De Veluwe kende vroeger ruim 170 papiermolens, een twaalftal daarvan was op de Noordwest - Veluwe in bedrijf. Over deze papier - watermolens o.a. langs de Leunumse /Hierdense Beek wordt informatie gegeven. Twee feiten verklaren wellicht het betrekkelijk grote aantal papiermolens op de NW-Veluwe:1. De langs de kuststrook van de Zuiderzee geconcentreerde tabaksteelt. Voor de verpakking (vrij dik, wit papier) en voor de teelt (grauw papier) werd veel ‘tabakspapier’ geproduceerd.2. De havens van Harderwijk en Elburg, van waaruit het Veluws papier snel naar bijv. Amsterdam kon worden vervoerd en per schip lompen voor papierfabricage kon worden aangevoerd, lagen in de nabijheid.
??;  
 

10. Databasenummer: 00205  
Oude namen op de Noord - Veluwe
Cartografie -- Veluwe - algemeen           (2002)    [Otten, D. Dr.]
In de periode 1200-1950 hebben in inwoners van Elburg, Epe, Hattem. Heerde en Oldebroek aan circa 8000 stukken grond namen gegeven: namen aan akkers en weiden, aan de plek waar ze woonden, aan bossen en velden en venen in hun omgeving. Deze namen waren bedoeld om bijv.: aan te geven welk stuk grond ze bedoelden en waar het lag, door welke bossen en velden een bepaalde route liep, welk perceel ze wilden verkopen enz. enz. Voor historisch, genealogisch en geografisch onderzoek zijn de namen als informatiebron van grote waarde.
Arent thoe Boecop - mpt Epe - Heerder Hist. Ver.dr.: Inserto-Ermelo;  
 

11. Databasenummer: 00206  
Allenig zijn is maar een wankele basis - Veluwse portretten . . .
Biografie -- Veluwe - algemeen           (1977)    [Kalmann, Arjeh - Brand Overeem]
Dit boek vertelt in ruim 25 ‘portretten’ de verhalen van ’bijzondere personen’ op de Veluwe. In het kader van deze ‘korte inhoud’ worden hier enkelen genoemd: Gijsbert (Gies) Prophitius uit Hierden; de heer Tjoonk - jachtopziener, boswachter en algemeen beheerder op landgoed Staverden; Theodorus Christiaan Oudemans , eigenaar van het landgoed Schovenhorst te Putten; Mevrouw C.E. van der Waals - Nachenius, eigenaresse van landgoed Klein Boeschoten te Garderen; Jonkvrouw A.C. Sandberg, de ‘freule’, eigenaresse van landgoed Leuvenum en ir. P.A. van Schermbeek, laatste bewoner /eigenaar van landgoed Oud Groevenbeek; enz. enz.
Bosch en Keuning Baarn;  
 

12. Databasenummer: 00207  
De Veluwe, land van bos en hei
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwe - algemeen           (1970)    [Fuchs, J.M. Dr. - W.J. Simons]
In een groot aantal hoofdstukken worden allerlei aspecten over de Veluwe beschreven, zoals:De Veluwse boerderij; het dialect van de Veluwe; balkenbrei en kruudmoes; oude wegen; Veluwse kastelen; wandelen op Staverden; stijlkamers; het Solse gat; aardmannetjes; het Deelerwoud en Slag bij Arnhem enz. enz.
uitg. Westfriesland - Hoorn;  
 

13. Databasenummer: 00208  
Het was en blijft een uitdaging
Jubileum -- Veluwe - algemeen           (1997)    [Duinkerken, J.]
Het jubileumboekje met een schat aan wetenswaardigheden over het 25-jarig bestaan van de ‘Intergemeentelijke Samenwerking tussen de volgende gemeenten op de Noordwest-Veluwe: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet. Oldebroek en Putten’.
druk: Inserto - Ermelo;  
 

14. Databasenummer: 00209  
Dit Stroeve Land, bloemlezing van poëzie over de Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1989)    [Paasman, Bert - Henk van der Vlist]
Bloemlezing van poëzie over de Veluwe. Een fraaie uitgave uit de Schaffelaarreeks, ‘bol staand’ van gedichten over de Veluwe in de breedste zin van het woord. Als voorbeeld de eerste strofe van een gedicht door Peter Geraedts:
Lees meer...

BDU Barneveld;  
 

15. Databasenummer: 00210  
Wandelen over de Veluwe
Sport -- Veluwe - algemeen           (1983)    [Zwolle, Isy en Evy]
In dit bijzondere ‘wandelboekje’ met duidelijke kaarten en fraaie illustraties is een zestal wandelingen opgenomen, die in lengte variëren van 10 tot 24 km. De wandelingen geven een goede indruk van wat de Veluwe aan ‘landschappelijk schoon’ te bieden heeft.
Het Spectrum BV;  
 

16. Databasenummer: 00211  
Een boekje open over de Stichting Noordwest - Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1978)    [Mathies, E.J.]
In deze dunne brochure is het voorwoord geschreven door de toenmalige voorzitter van de Stichting Noordwest - Veluwe, de heer H. van der Wel. Enkele citaten uit dat voorwoord:
“In deze brochure leest u wat er in de achter ons liggende periode veranderd is en krijgt u een beeld welke ‘bouwstenen’ de Stichting daarbij heeft kunnen aandragen”.
“Zelf heb ik de groei van de bevolking, het zich vestigen van nieuwe bewoners, meebeleefd en ervaar dat het samengaan van ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners, het met elkaar optrekken van mensen met verschillende achtergronden en ervaringen, niet zomaar klikt”
.

Stichting NW. Veluwe / druk: Wedding Harderwijk;  
 

17. Databasenummer: 00212  
De plaatsnamen van de Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (??)    [??]
Van een beperkt aantal plaatsen op de Veluwe wordt in dit boekje de plaatsnaam verklaard resp. van: Apeldoorn, Loenen, Ermelo, ’s-Heerenloo, Oldebroek, Terlet, Harderwijk, Heerde. Ede, Ellekom, Elspeet, Kootwijk, Emst, Teuge en Otterlo. Over een klein aantal van deze plaatsen wordt uitgebreidere informatie gegeven: Apeldoorn, Loenen, ’s-Heerenloo bij Ermelo, Teuge, Oldebroek en Harderwijk.
??;  
 

18. Databasenummer: 00213  
Gids voor de Veluwe nr.13 1939-1940
Cartografie -- Veluwe - algemeen           (1939)    [??]
Een letterlijk ‘oud’ boekje, deze ‘Gids voor de Veluwe’ van 1939/1940. De oplaag was 10.000 exemplaren en het was een ‘gratis - uitgave’ van Firma A.J. Wuestman te Harderwijk. Naast een kaart van de Noordwest – Veluwe werd info gegeven over resp.: Harderwijk, Nunspeet, Putten, Vierhouten, Hulshorst, Voorthuizen, Elspeet en Ermelo. Verder stonden in deze gids vermeld de dienstregelingen van bootdiensten Amsterdam - Harderwijk en Harderwijk - Urk; diverse autobusdiensten en de treinverbinding Amersfoort - Harderwijk - Zwolle. Zelfs de toen geldende tarieven werden in deze gids aangegeven, zo kostte een busreis van Harderwijk naar Apeldoorn: enkele reis f 0,95 en retour f 1,25.
Firma Wuestman Harderwijk;  
 

19. Databasenummer: 00214  
Een oud hoekje der Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1878)    [Nairac, C.A. Mr.]
De ‘Uw U toegenegen Burgemeester’, Mr. C.A. Nairac, schreef in 1878 onder de aanhef Waarde Ingezetenen de volgende woorden: Het boekje dat voor u is geschreven zal, hoop ik, goed worden ontvangen, want Barneveld ligt u na aan het hart, en de verhalen van zijne lotgevallen waren steeds welkom. – De geschiedenis van het bijster land der veluwe is eerst in hare ontwikkeling, en toch – hoevele herinneringen aan lang vervlogen dagen zijn reeds in en op hare maelenvelden gevonden. Bij onzen dank voegen wij den wensch, dat uwe belangstelling levendig blijve; onze schoone gemeente verdient die. (zie ook B00215)
Boonstra Barneveld;  
 

20. Databasenummer: 00215  
Nog een oud hoekje der Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1882)    [Nairac, C.A. Mr.]
Dit boekje is gedateerd: Barneveld, 16 April 1882. Een citaat van ‘Uw toegenegen Burgemeester’: “Sedert 1841 hebben wij veel lief en leed gedeeld, en door eendracht veel goeds tot stand gebracht; mijn aandeel hebt gijlieden op 12 October 1881 vorstelijk bedacht, niet minder waarde hecht ik aan uwe hartelijke begroeting op dien onvergetelijken dag”.Ging de ‘wandeling’ in het eerste boekje (B00214) door de Wesselse buurt, Stroe, Essen en Kootwijk, in dit boekje loopt de weg door de buurtschappen van ’t Kerspel Barneveld en Voorthuizen en het dorp Garderen.
Boonstra Barneveld;  
 

21. Databasenummer: 00216  
Vrijbuiters van de Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1995)    [Fraanje, Louis]
Het werk van de auteur, natuurvriend en folklorist Jac. Gazenbeek, is nog altijd interessant om te lezen. De Veluwe bood hem een eindeloze schat aan verhalen, die hij doorspekte met wetenswaardigheden, feiten en zijn uitgebreide kennis van de natuur en cultuur.De verhalen van de auteur verbinden cultuur en natuur van dit ‘stroeve land’. In deze uitgave van Veluwse verhalen, waarin ernst en humor elkaar afwisselen, laat de schrijver u weer iets meebeleven van de sfeer van weleer.
Stichting Jac Gazenbeek;  
 

22. Databasenummer: 00217  
Vrijbuiters van de Veluwe 2
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1997)    [Fraanje, Louis]
Zie bij B00216. In dit boek werd opnieuw een aantal verhalen van de auteur en verteller Gazenbeek gebundeld, verhalen die hij ‘vergaarde’ al zwervend over de Veluwe. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan ‘stropersavonturen’. Vroeger deden de stropers hunstroperswerk uit armoede en ‘om den brode’.
Stichting Jac Gazenbeek;  
 

23. Databasenummer: 00218  
En zo gaat vroeger voorbij
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1996)    [Fraanje, Louis]
Zie bij B00216. Centraal in het boek staan de ‘oude gebruiken en ambachten’ die langzaam verdwijnen of al verdwenen zijn. Over o.a. de houtskoolbranders, de eekschillers, de huisslachters, de wagenmakers en de scharenslijpers wordt geschreven. Ook tradities komen in dit boek aan bod zoals bijv. de traditionele klederdracht op de Veluwe.
Stichting Jac Gazenbeek;  
 

24. Databasenummer: 00219  
Het wilt en bijster landt van Veluwen
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwe - algemeen           (??)    [Gazenbeek, Jac.]
Dat dit ‘oude’ boekje al jaren geleden geschreven werd door de auteur Gazenbeek blijkt wel uit de prijsaanduiding voor in het boek: Ingebonden f 1,25 – gebonden f 1,75 . . .
Lees meer...

C.J. Terwee - Putten;  
 

25. Databasenummer: 00220  
75 jaar Stichting Het Nationale Park “De Hoge Veluwe”
Flora & Fauna -- Veluwe - algemeen           (2010)    [Beek van, HeinBart Boers e.a.]
Jachthuis Sint Hubertus, de Witte Fietsen, het weidse landschap en herten tijdens de bronst . . . , woorden die direct doen denken aan ‘Het Nationale Park de Hoge Veluwe’. In deze jubileumuitgave bij het 75-jarig bestaan wordt relevante informatie gegeven over het park en de vele bezienswaardigheden.
Stichting Het Nationale Park;  
 

26. Databasenummer: 00221  
Het leven van Evert . . .In de luwte van de snelweg
Boerenleven -- Veluwe - algemeen           (1985)    [Paasman, BertBrand Overeem]
Dit boek, met relatief weinig tekst en veel foto’s, gaat over één bijzonder persoon, Evert. Hij werd in 1919 geboren en heeft zijn geboortehuis niet meer verlaten en is zijn ouders gaan helpen op het kleine gemengde boerenbedrijfje op de Veluwe. Na het overlijden van zijn ouders hield Evert slechts enkele huisdieren als kippen en geit en leidde een leven van orde, regelmaat en stabiliteit. Aanbevolen !
uitg.: Bosch en Keuning Baarn;  
 

27. Databasenummer: 00222  
Geloven op de Veluwe
Religie -- Veluwe - algemeen           (1997)    [Kas, Jan en Brand Overeem]
De Veluwe is wat betreft geloof en levensbeschouwing veel kleurrijker dan menigeen denkt. De auteurs van dit boek zijn beiden geboren en getogen op de Veluwe en hebben de regio en haar bewoners goed leren kennen. Het boek is ontstaan vanuit die kennis en ervaring . . . de veelzijdigheid van ‘geloven op de Veluwe’ in woord en beeld.
uitg.: Fontein Baarn;  
 

28. Databasenummer: 00223  
Stichting tot ontwikkeling van de NW. Veluwe
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwe - algemeen           (1955)    [Quarles van Ufford, C.G.G., comm. der koningin Gelderland e.a.]
Verslag van de werkzaamheden in 1955 van de Stichting tot Ontwikkeling van de N.-W. Veluwe. “Via de publicatie van dit verslag beoogt de Stichting in haar eerste levensjaar bekendheid te geven aan haar veelomvattende plannen tot ‘verheffing’ van dat deel van de Veluwe, dat in sterke mate de invloed zal ondervinden van de grote inpolderingswerken in Zuid – Flevoland”, schreef de toenmalige Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, Jhr. Mr. C. G. C. Quarles van Ufford in het Ten Geleide van dit verslag.
Stichting tot Ontwikkeling van de NW Veluwe;  
 

29. Databasenummer: 00224  
Veluwse beken en sprengen - een uniek landschap
Flora & Fauna -- Veluwe - algemeen           (2007)    [Menke, Henk - Hans Renes - Gerard Smid en Peter Stork]
Een schitterend boekwerk, rijk voorzien van fraaie foto’s en afbeeldingen. Het algemene beeld waarmee de Veluwe wordt getypeerd, is dat het ‘t grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa is en bestaat uit zandverstuivingen, uitgestrekte heidevelden en bossen. Minder bekend is dat er in de lage delen van de Veluwe ‘helder water’ door een stelsel van beken en sprengen, met een geschiedenis die uniek is in heel Europa, stroomt. Dit boek is geschreven om die ‘verborgen Veluwe’ te laten zien en erover te vertellen. Na de Inleiding volgt Deel 1 van dit boek met de hoofdstukken: Het landschap van de Veluwe; Sprengenbeken; De Veluwse watermolens; Grachten, vijvers en waterwerken; Sprengenbeken en molens, en een overzicht. In Deel 2 volgende hoofdstukken: Het Veluws bekenlandschap nu; Natuur in en om beken; Het water-, natuur- en cultuurhistorische beleid; en De toekomst van het bekenlandschap.
Stichting tot behoud van de Veluwse beken en sprengenuitg.: Matrijs;  
 

30. Databasenummer: 00225  
Veluwse Vertellingen
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (??)    [Boer de, Jan L.]
In dit boekje worden maar liefst 37 ‘vertellingen’ weergegeven die alle te maken hebben met de Veluwe. Sommige vertellingen zijn bekend zoals ‘De dansende bomen in het Houtdorper Bos’, andere zijn minder bekend zoals ‘De Veluwse schep en Blauw Garrit’.Diverse vertellingen zijn gebaseerd op de Veluwse natuur o.a.: Het sprookje van prinses Erica; Dopheide en kraaiheide; De reuzen en de hoge bomen van Drie.
uitg.: Boom & Zn. Meppel;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 3 december 2017