Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1960-1965     

Aantal gevonden publicaties : 27   (uit: 888)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00347  
Mummies uit het veen
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1965)    [Ned. bewerking: Harsema, O.H. en Drs. E.A.M. Huf]
IJzertijdmensen 2000 jaar bewaard. Zuren in veenmoerassen kunnen een menselijk lichaam gedurende duizenden jaren zo goed als ongeschonden bewaren. In Noordwest Europa, o.a. Denemarken, zijn veel lichamen gevonden. Bekend zijn de mummies van de man uit Tollund en Grauballe. Een indrukwekkend boek.
uitg. Strengholt Amsterdam;  
 

2. Databasenummer: 00360  
An introduction to the Archaeologie of Alberta - Canada
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1965)    [Wormington, H.M. en Richard G. Forbis]
Het boek is Engelstalig en beschrijft een introductie van de archeologie van Alberta in Canada. Een boekwerk voor de ´echte, professionele´ archeoloog.
Denver museum of natural history;  
 

3. Databasenummer: 00361  
Uit de Europese prehistorie
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1964)    [Behn, Friedrich - vertaling: A.J. Richel]
De ondertitel van het Prisma boekje luidt: “Speurwerk met de spade”. In het boek wordt een overzicht gegeven van de archeologische opgravingen en vondsten in Europa. Inhoud: 1. Grotten uit de IJstijd; 2. Paalwoningen; 3. Hunebedden; 4. Prehistorische dorpen; 5. Het onderzoek van verdedigingswerken; 6. Hallstatt, metropolis van de prehistorische zouthandel; 7. Terpen, wierden; 8. Prehistorische vorstengraven; 9. Vorstengraven uit de tijd van de volksverhuizing; 10. Graven van Vikingvorsten; 11. Marktplaatsen van de vroege middeleeuwen; 12. Werla, de koningsburcht van Hendrik I; 13. Lorsch, het rijksklooster van de Karolingen; en Register
Prismaboek;  
 

4. Databasenummer: 00396  
Ja knikken tegen Drenthe
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1964)    [Steen van der, Eric]
Dit boekje is een uitgave van het Provinciaal Bestuur van Drenthe, belicht veel aspecten over deze provincie en is bedoeld als ‘promotion’.
Provinciaal Bestuur Drenthe;  
 

5. Databasenummer: 00406  
Primitieve kunst van vroeger en nu - Van ijstijd tot Picasso
Kunst -- Archeologie – geologie           (1962)    [Vries de, Tjomme]
Een Elsevier pocket waarin de ‘primitieve kunst’ wordt beschreven, waarbij het woord primitief meer de betekenis van ‘oorspronkelijk’ heeft. Het gaat over de oudste kunstvormen, de lezer leert de wereld van de jagersvolken uit de IJstijd kennen en de kunst van de latere herders- en landbouwersvolken. In het boekje zijn de volgende hoofdstukken te onderscheiden: 1. Wat is primitieve kunst?; 2. De kunst van de ijstijdmens; 3. De kunst van de na - ijstijd, de oost - Spaanse kunst; 4. De prehistorische kunst van Noord- en Centraal Afrika; 5. Kinderen en hun tekeningen; 6. Het Neolithicum; 7. De metaaltijd (bronstijd en vroege ijzertijd); 8. De kunst van de Bosjesmannen; 9. De kunst van de Australische inboorlingen; 10. De kunst van Nieuw – Guinea; 11. De ornamentele Indiaanse kunst van de noordwestkust van Amerika; 12. Midden – Afrikaanse plastiek; 13. Plastische kunst van de Zuidzee; 14. De terugkeer tot de primitieve kunst in de twintigste eeuw.
Elsevier pocket;  
 

6. Databasenummer: 00416  
Zwervend door Nederland
Cultuur -- Archeologie – geologie           (1962)    [Zandstra, Evert]
Met dit boek heeft de bekende auteur ‘een uitnemend boek’ aan ons volk geschonken. Het boek is bestemd voor kinderen en ook voor hun ouders. Zij kunnen in dit boek allerlei ‘ontdekkingen’ doen: kasteel, een oud stadje, een onbekend museum, een fraai monument etc. etc. Kortom: Zwervend door Nederland is een ‘nationaal gezinsboek’.
uitg.: Contact Amsterdam;  
 

7. Databasenummer: 00417  
Mensen uit de oertijd
Studie/educatie -- Archeologie – geologie           (1963)    [Augusta, J.Z. Burian]
Vanaf het ogenblik dat op aarde het eerste ‘leven’ ontstond - en dat was in een moeilijk voorstelbaar ver verleden, ongeveer 1 ½ miljard jaar geleden – maakte en maakt al wat leeft een ontwikkeling door. De mens dankt zijn bestaan aan een lange rij van voorouders. In dit boek (van groot formaat) wordt de ontwikkeling van de mens gevolgd.
uitg.: Artia-Praag en Pegasus- Amsterdam;  
 

8. Databasenummer: 00451  
De Bezetting
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1961)    [Jong de, L. Dr.]
Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Ned. TV - stichting over Nederland in de Tweede Wereldoorlog – deel 1 : De opkomst van het nationaal - socialisme en de Meidagen van 1940 – De eerste maanden in bezet Nederland – het begin van de Jodenvervolging – de Februaristaking.
uitg.: Querido;  
 

9. Databasenummer: 00452  
De Bezetting
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1962)    [Jong de, L. Dr.]
Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Ned. TV - stichting over Nederland in de Tweede Wereldoorlog – deel 2 : Mussert en de Duitsers - Dagelijks leven in bezet Nederland 1940-1944 – Nederlands - Indië bedreigd – De strijd in Indië.
uitg.: Querido;  
 

10. Databasenummer: 00453  
De Bezetting
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1963)    [Jong de, L. Dr.]
Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Ned. TV - stichting over Nederland in de Tweede Wereldoorlog – deel 3 : De Jodenvervolging – Geestelijk verzet – De geheime verbindingen met Londen – Het lange wachten.
uitg.: Querido;  
 

11. Databasenummer: 00454  
De Bezetting
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1965)    [Jong de, L. Dr.]
Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Ned. TV - stichting over Nederland in de Tweede Wereldoorlog – deel 4 : De april - meistakingen van 1943 – de hulp aan onderduikers – de gevangenissen en concentratiekampen – Nederlands Indië onder Japanse bezetting
uitg.: Querido;  
 

12. Databasenummer: 00458  
Ondergang deel I:
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1965)    [Presser, J. Dr.]
Vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom (1940-1945)
Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

13. Databasenummer: 00459  
Ondergang deel II
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1965)    [Presser, J. Dr.]
Zie B00458
Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

14. Databasenummer: 00465  
De Duitse Tijd
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1960)    [Meulenbelt, J.]
Vijf jaar vaderlandse geschiedenis
A.W. Bruna en Zn. - Utrecht;  
 

15. Databasenummer: 00529  
Wereldgeschiedenis - Deel I - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1963)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: Vroegste optreden en verbreiding van de mens; Zuid - Azië; Hoofdlijnen der Chinese geschiedenis; De geschiedenis van Japan; De Oude Culturen van Midden - en Zuid - Amerika; Kaarten; Literatuur.
W. de Haan NV - Zeist;  uitg. : W. de Haan NV – Zeist; 
 

16. Databasenummer: 00530  
Wereldgeschiedenis - Deel II - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1963)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: Egypte; Oude geschiedenis van het Nabije Oosten; Europa tot het begin onzer jaartelling; De geschiedenis der Grieken; Literatuur.
W. de Haan NV - Zeist;  uitg. : W. de Haan NV – Zeist; 
 

17. Databasenummer: 00531  
Wereldgeschiedenis - Deel III - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1964)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: De geschiedenis van het Romeinse Rijk; De opkomst en ontwikkeling van het Christendom in de antieke wereld; De Middeleeuwen; Literatuur.
W. de Haan NV - Zeist;  uitg. : W. de Haan NV – Zeist; 
 

18. Databasenummer: 00532  
Wereldgeschiedenis - Deel IV - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1964)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: De Middeleeuwen; Illustraties; Literatuur.
Brandt, C.D.J. Prof. Dr.;  uitg. : W. de Haan NV – Zeist; 
 

19. Databasenummer: 00533  
Wereldgeschiedenis - Deel V - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1965)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: De Middeleeuwen; De zestiende eeuw; Literatuur.
Brandt, C.D.J. Prof. Dr.;  uitg. : W. de Haan NV – Zeist; 
 

20. Databasenummer: 00534  
Wereldgeschiedenis - Deel VI - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1965)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: Van de Spaans - Italiaanse naar de Frans - Engelse hegemonie (1609-1715) ; De achttiende eeuw; Literatuur.
W.de Haan NV - Hilversum;  uitg. : W. de Haan NV – Hilversum; 
 

21. Databasenummer: 00564  
Eenzaam maar niet alleen
Nederland -- Geschiedenis           (1961)    [Prinses Wilhelmina]
Het boek is geschreven door H.K.H. prinses Wilhelmina der Nederlanden en opgedragen aan de ‘Vader des Vaderlands’ en aan haar dochter koningin Juliana.
W. ten Have NV - Amsterdam;  uitg.: W. ten Have N.V. - Amsterdam; 
 

22. Databasenummer: 00617  
"Herinneringen” Herinneringen van en rondom t.g.v. de viering van de 80e verjaardag van mevr. J.H. Kohnstamm-Kessler
Biografie -- Ermelo - algemeen           (1963)    [Mevr. J.H. Kohnstamm - Kessler]
In de bundel “Herinneringen” van en rondom mevr. J.H. Kohnstamm – Kessler worden herinneringen opgehaald t.g.v. de viering van haar 80ste verjaardag in Ermelo op 8 en 9 juni 1963
n.v.t.;  
 

23. Databasenummer: 00652  
Het Veluwse kerkvolk geteld
Religie -- Veluwe - algemeen           (1964)    [Dr. H.K. Roesssingh]
Dit boekje, oorspronkelijk verschenen als studie-artikel in 1964 van de Landbouwhogeschool in Wageningen onder de titel “De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 op de Veluwe in sociaal-historisch perspectief, werd in 1978 opnieuw uitgegeven onder de titel ‘Het Veluwse kerkvolk geteld’.
De Walburg Pers – Zutphen;  
 

24. Databasenummer: 00695  
De vaders en de broers van Putten.
Oorlog -- Ermelo - wereldoorlog 2           (1965)    [Gertie Evenhuis]
De vaders en de broers van Putten is een boekje van de hand van de bekende schrijfster Gertie Evenhuis. Zij verhaalt in het boekje haar persoonlijke herinneringen aan de ‘grote oorlog’ en leeft zich in in de persoon van een schoolkind, dat uit Putten kwam.
Nijgh & Van Ditmar;  
 

25. Databasenummer: 00702  
Holland in vroeger tijd - Deel VII Gelderland.
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1964)    [Dr. J.A.B.M. de Jong]
Deel VII Gelderland – geïllustreerde beschrijving van graafschappen; het Kwartier van Zutphen; Heerlijkheden van het platteland; het Kwartier van Arnhem; Veluwe met steden Arnhem, Harderwijk, Wageningen, Hattem en Elburg; Veluwe en Veluwezoom; de kleine Ambten van Oldenbroek, Nijbroek, Hoevelaken en Scherpenzeel en de Hoge Heerlijklheden Doorwerth en Rozendaal.
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  
 

26. Databasenummer: 00745  
Notulen van de Bejaardencontactcommissie .
Notulenboek -- Ermelo - kerken           (1961-1994)    [Diverse auteurs]
Een handgeschreven notulenboek van de vergaderingen van de ‘Bejaardencontactcommissie’ vanaf 8 december 1961 t/m 11 februari 1994. In die jaren werden diverse bejaardenmiddagen en activiteiten met en voor de ‘bejaarden’ georganiseerd.
-;  
 

27. Databasenummer: 00842  
De uitvaart van Koningin Wilhelmina)
Vaderlandse geschiedenis -- Koningshuis Oranje           (1962)    [Uitg. W.ten Have N.V. Amsterdam]
Op dinsdag 4 december 1962 vond in de kapel van Paleis het Loo een korte dienst plaats i.v.m. het overlijden van Koningin Wilhelmina. Deze dienst werd bijgewoond door de Koninklijke Familie en de leden van de hofhouding en het personeel van Het Loo. In dit boekje is de liturgie van de dienst opgenomen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 februari 2020