Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1965-1970     

Aantal gevonden publicaties : 38   (uit: 888)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00065  
Receptieboek - AMRO bank N.V. te Ermelo
Huisvesting -- Ermelo - algemeen           (1968)    [Nvt]
Receptieboek ter gelegenheid van het nieuwe kantoor Amro-Bank N.V. Ermelo
nvt;  
 

2. Databasenummer: 00146  
In het land der levenden
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1966)    [Filius, Jan - Jan Windig]
Een jubileumuitgave bij het 75-jarig bestaan van de Vereniging tot opvoeding en verpleging van geesteszwakke kinderen, opgedragen aan allen die in en buiten de jubilerende vereniging en in welke functie ook, de arbeid verrichten waarover in deze uitgave geschreven wordt.
’s Heerenloo-Lozenoord; druk: Vada - Wageningen;  
 

3. Databasenummer: 00181  
Geldersen gezocht
Genealogie -- Gelderland - algemeen           (1966)    [Wissing van, Pieter e.a.]
Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland. Voor de beginnend en meer ervaren ‘genealoog’ worden in deze gedetailleerde gids diverse hulpmiddelen aangereikt om een familiegeschiedenis te schrijven. Er wordt o.a. informatie gegeven over de verschillende archiefdiensten In Gelderland. De bespreking van de ‘genealogische bronnen’ staat centraal in dit boek.
Rijksarchief Gelderland - Arnhem - Centraal Bureau Genealogie-Den Haagdr.: Zuidam&Zn. Woerden;  
 

4. Databasenummer: 00207  
De Veluwe, land van bos en hei
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwe - algemeen           (1970)    [Fuchs, J.M. Dr. - W.J. Simons]
In een groot aantal hoofdstukken worden allerlei aspecten over de Veluwe beschreven, zoals:De Veluwse boerderij; het dialect van de Veluwe; balkenbrei en kruudmoes; oude wegen; Veluwse kastelen; wandelen op Staverden; stijlkamers; het Solse gat; aardmannetjes; het Deelerwoud en Slag bij Arnhem enz. enz.
uitg. Westfriesland - Hoorn;  
 

5. Databasenummer: 00235  
De Veluwe
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwe - algemeen           (1966)    [Jac. Gazenbeek]
Een ‘standaardwerk’ over de Veluwe, geschreven door één der beste kenners van de Veluwe.Hét ‘Veluwe–boek’ is het resultaat van een leven lang te midden van de bewoners van zijn gemeentestreek en de natuur te verkeren, van talloze zwerftochten en van veel ‘speurwerk’ in boeken over de historie.
N.V. Gebr. Zomer & Keunings Uitg. Wageningen;  
 

6. Databasenummer: 00238  
Koornmullenaers, pampiermaeckers en coper-slaghers . . .
Gelderland -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1968)    [Hardonk, R.]
Over de korte historie der waterrad-molens van Apeldoorn, Beekbergen en Loenen wordt in dit gestencilde, dunne boekje geschreven.
Historisch Museum Moerman - Apeldoorn;  
 

7. Databasenummer: 00288  
De Nederlandse Hanzesteden
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1969)    [Jappe Alberts, W.]
Een zeer informatief boek over het Hanzeverbond en de Nederlandse Hanzesteden, waarin de stad Harderwijk dikwijls genoemd wordt. De auteur, Prof. Dr. W. Jappe Alberts, geeft een duidelijk beeld in het boek van zowel het Hanzeverbond als de Hanzesteden.
Fibula - van Dishoeck Haarlem;  
 

8. Databasenummer: 00347  
Mummies uit het veen
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1965)    [Ned. bewerking: Harsema, O.H. en Drs. E.A.M. Huf]
IJzertijdmensen 2000 jaar bewaard. Zuren in veenmoerassen kunnen een menselijk lichaam gedurende duizenden jaren zo goed als ongeschonden bewaren. In Noordwest Europa, o.a. Denemarken, zijn veel lichamen gevonden. Bekend zijn de mummies van de man uit Tollund en Grauballe. Een indrukwekkend boek.
uitg. Strengholt Amsterdam;  
 

9. Databasenummer: 00360  
An introduction to the Archaeologie of Alberta - Canada
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1965)    [Wormington, H.M. en Richard G. Forbis]
Het boek is Engelstalig en beschrijft een introductie van de archeologie van Alberta in Canada. Een boekwerk voor de ´echte, professionele´ archeoloog.
Denver museum of natural history;  
 

10. Databasenummer: 00364  
Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1969)    [Louwe Kooijmans, L. en Drs.Dr. P.Stuart]
Dit boek werd in 1969 geschreven als Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De nummers bij de titels van de hoofdstukken kwamen (toen?) overeen met de nummers van de vitrines, die zijn aangegeven op de plattegrond (van toen?) op blz. 82 in het boek. Er kunnen inmiddels wijzigingen in het museum zijn aangebracht. Desalniettemin is en blijft de informatieve tekst uit het boekje zeer leesbaar en is een bezoek aan bovengenoemd museum te Leiden aan te bevelen.
Staatsuitgeverij Den Haag;  
 

11. Databasenummer: 00377  
Nederland in de bronstijd
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1969)    [Butler, J.J. Dr.]
Van ons ‘verleden’ vormt de “bronstijd” een 1000-jarig deel. Dankzij de onderzoekmethoden van de prehistorische archeologie is over deze periode veel meer bekend geworden over de mensen en hun levenswijze en komt men nog steeds meer te weten door de bestudering van de overblijfselen in de grond.
Fibula-van Dishoeck Bussum;  
 

12. Databasenummer: 00414  
De Veluwe, land van bos en hei - regioreeks deel IV
Cultuur -- Archeologie – geologie           (1970)    [Fuchs, J.M. Dr. en W.J. Simons]
In dit informatieve boek worden ca 80 ‘aspecten van de Veluwe’ beschreven. Een kleine selectie daaruit: Het Veluwse land; De Veluwse boerderij; Knipmuts en zwarte pet; Balkenbrei en kruudmoes; Uddelermeer; Wandelen op Staverden; Papiermakers; Het Solse gat; De Hoge Veluwe; Koninklijk Domein. enz. enz. De illustraties bij de talrijke aspecten zijn dikwijls getekend.
uitgave: Westfriesland Hoorn;  
 

13. Databasenummer: 00415  
Bomen en struiken in bos en veld
Flora & Fauna -- Archeologie – geologie           (1967)    [Vertaling: Hage, J.P.]
De bedoeling van de auteur van dit boekje was een groot publiek van natuur- en plantenliefhebbers te helpen bij het waarderen en het leren kennen van de ‘houtachtige gewassen’ die in West - Europa voorkomen. In het boek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van duidelijke, gekleurde illustraties.
uitg.: Moussault Amsterdam;  
 

14. Databasenummer: 00422  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1969)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 1 - Voorspel
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

15. Databasenummer: 00423  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1969)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 2 - Neutraal
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

16. Databasenummer: 00424  
Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog 1939-1945
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1970)    [Jong de, L. Dr.]
Deel 3 - Mei’1940
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam dr.: Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

17. Databasenummer: 00454  
De Bezetting
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1965)    [Jong de, L. Dr.]
Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Ned. TV - stichting over Nederland in de Tweede Wereldoorlog – deel 4 : De april - meistakingen van 1943 – de hulp aan onderduikers – de gevangenissen en concentratiekampen – Nederlands Indië onder Japanse bezetting
uitg.: Querido;  
 

18. Databasenummer: 00455  
DE BEZETTING
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1966)    [Jong de, L. Dr.]
Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie – Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940 – 1945 in 21 hoofdstukken van: De opkomst van het nationaal – socialisme en de meidagen van 1940 (hfdst. 1) t/m De Bevrijding (hfdst. 21). Een uitgebreid ‘naslagwerk’ in 816 !! bladzijden.
EM Querido’s Uitg. - Amstsrdam;  
 

19. Databasenummer: 00458  
Ondergang deel I:
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1965)    [Presser, J. Dr.]
Vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom (1940-1945)
Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

20. Databasenummer: 00459  
Ondergang deel II
Oorlog -- Wereldoorlog II           (1965)    [Presser, J. Dr.]
Zie B00458
Staatsuitgeverij – Den Haag;  
 

21. Databasenummer: 00533  
Wereldgeschiedenis - Deel V - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1965)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: De Middeleeuwen; De zestiende eeuw; Literatuur.
Brandt, C.D.J. Prof. Dr.;  uitg. : W. de Haan NV – Zeist; 
 

22. Databasenummer: 00534  
Wereldgeschiedenis - Deel VI - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1965)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: Van de Spaans - Italiaanse naar de Frans - Engelse hegemonie (1609-1715) ; De achttiende eeuw; Literatuur.
W.de Haan NV - Hilversum;  uitg. : W. de Haan NV – Hilversum; 
 

23. Databasenummer: 00535  
Wereldgeschiedenis - Deel VII - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1966)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: De Franse Revolutie en Napoleon; het Tijdperk 1815 - 1870; Literatuur.
W.de Haan NV - Hilversum;  uitg. : W. de Haan NV – Hilversum; 
 

24. Databasenummer: 00536  
Wereldgeschiedenis - Deel VIII - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1967)    [Brandt, C.D.J. Prof. Dr.]
Inhoud: Het Tijdperk 1870 - 1914; Literatuur.
W.de Haan NV - Hilversum;  uitg. : W. de Haan NV – Hilversum; 
 

25. Databasenummer: 00537  
Wereldgeschiedenis - Deel IX - De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1967)    [Dittrich, Z.R. Prof.Dr.]
Inhoud: De Eerste Wereldoorlog; De economische en sociale ontwikkeling; Het geestelijk leven; Tussen twee wereldoorlogen; De Tweede Wereldoorlog; Literatuur.
W.de Haan NV - Hilversum;  uitg. : W. de Haan NV – Hilversum; 
 

26. Databasenummer: 00538  
Wereldgeschiedenis - Deel X De geschiedenis der mensheid van de oudste tijd tot heden.
Wereldgeschiedenis -- Wereldgeschiedenis           (1969)    [Dittrich, Z.R. Prof.Dr.]
Inhoud: Internationale ontwikkeling na 1945; Tegenpolen in samenwerking; Ontvoogding der jonge naties; De Verenigde Staten; De Sovjet - Unie; Het Duitse vraagstuk; China; Europese Eenwording; Chronologische Tabel; Literatuur; Register.
Dittrich, Z. R. Prof. Dr.;  uitg. : Unieboek NV - Bussum; 
 

27. Databasenummer: 00547  
Geschiedenis van de Lage Landen – deel 1
Vaderlandse geschiedenis -- Geschiedenis           (1970)    [Haar ter, Jaap]
Deel 1 van een ‘standaardwerk’: Prehistorie - Romeinse tijd – Middeleeuwen Met illustraties van Rien Poortvliet.
Unieboek NV - Bussum;  Unieboek NV -Bussum; 
 

28. Databasenummer: 00578  
Bijdragen en mededelingen w.o. Gelderse landmaten
Studie/educatie -- Geschiedenis           (1969)    [Redactie Nederlands Historisch Genootschap]
In deze uitgave van het Nederlands Historisch Genootschap (deel 83) staat een informatieve bijdrage over ‘Gelderse landmaten in de 17e en 18e eeuw’ door ir. H.K. Roessingh. (blz. 53 t/m 98)
Ned. Hist. Genootschap - Utrecht;  uitg.: Nederlands Historisch Genootschap – Utrecht. dr.: Wolters-Noordhoff N.V.; 
 

29. Databasenummer: 00590  
Adresboek Ermelo
Plaats Ermelo -- Ermelo - algemeen           (ca 1970)    [Ondernemersvereniging Ermelo]
Een in ca 1970 uitgegeven ADRESBOEK ERMELO, waarin naast de nodige informatie een ‘stratenregister’ met de namen van bewoners en een ‘alfabetische naamlijst met adres’ was weergegeven. Een boekje om eens door te bladeren . . . ! Het geheel werd aangevuld met …tig advertenties van de Ermelose middenstand, waarvan er inmiddels een aantal verdwenen is uit Ermelo’s straatbeeld zoals: Lunchroom ’t Spinnewiel ; Algemene Bank Nederland, Dr. Holtropstraat ; Autoverhuur ERNO, Kerklaan ; Schildersbedrijf Bagnay ; Fa. A. Bakker, taxibedrijf ; Bar-dancing Besi-Mill ; Banketbakkerij V. Bentum, Stationsstraat ; Transportbedrijf Joh. de Bruin Ermelo bv, Dr. Holtropstraat enz.enz.
Polak - Amsterdam;  uitg. : Polak - Amsterdam; 
 

30. Databasenummer: 00612  
Jaarboekje Gereformeerde Kerk te Ermelo – 1966 (met ledenlijst)
Religie -- Ermelo - kerken           (1966)    [Ermelo’s Geref. Kerk]
Jaarboekje Gereformeerde Kerk Ermelo (1966) + ledenlijst Jaarlijkse uitgave van Ermelo’s Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk Ermelo;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 juli 2017