Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1985-1990     

Aantal gevonden publicaties : 77   (uit: 888)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00010  
Legendes van het Solsche Gat.
Cultuur -- Ermelo - algemeen           (1987)    [Huisman, G.]
Een dun boekje met een bijzondere inhoud waarin de legendes rond het Solsche Gat worden verteld.
De Courier-Putten;  
 

2. Databasenummer: 00030  
Ermelo in tekeningen en gedichten
Cultuur -- Ermelo - algemeen           (1985)    [Geraedts, Peter]
Een prachtige bundel gedichten met bijpassende tekeningen van Peter Geraedts.
Boekhandel Lovink - Ermelo;  
 

3. Databasenummer: 00033  
Fietsgids Ermelo (5 routes)
Diversen -- Fietstochten           (1988)    [Huisman, G.]
Zie ook 00031
De Courier - Putten;  
 

4. Databasenummer: 00048  
Stichting Regiocontact - Vecht, Veluwe en IJsselstreek
Geschiedenis (lokaal) -- Ermelo - algemeen           (1986)    [Aalderink, A.P. e.a.]
In dit kwartaalblad van de Stichting Regiocontact Vecht Veluwe IJsselstreek uit 1986 leest u o.a. over een fietstocht rondom kasteel Staverden, de forten bij Leuvenum en het Cyriacische veld. In het artikel ‘Een voettocht door Ermelo in 1829’ wordt een beeld geschetst van Ermelo uit het begin 19e eeuw.
Stichting Regiocontact   
 

5. Databasenummer: 00077  
75 jaar RABOBANK Ermelo - Harderwijk 1915 - 1990
Diversen -- Ermelo - jubilea           (1990)    [Kooistra - van der Lelie, A.]
In 1990 werd het 75-jarig jubileum van de Rabobank “Ermelo-Harderwijk” gevierd. Na een inleidend hoofdstuk over de ‘grondlegger’ van de Rabobank, de Duitse burgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), volgt een rijk geïllustreerde beschrijving van de geschiedenis van de bank.
Rabobank Ermelo - Harderwijk; dr.: Flevodruk - Harderwijk;  
 

6. Databasenummer: 00086  
Honderd jaar Gereformeerde Kerk Ermelo 11.9.1887 – 11.9.1987
Religie -- Ermelo - kerken           (1987)    [Groot de, A. Ds.]
Op 11-9-1987 verscheen een gedeeltelijke overdruk van het hiervoor genoemde boek (B00085). T.g.v. het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Ermelo op 11 september 1987 is de uitgave “Rondom de Immanuelkerk” aangevuld met gegevens over de laatste tien jaar.
dr.: Bolhuis Ermelo;  
 

7. Databasenummer: 00123  
Tussen toen en thans
Studie/educatie -- Ermelo - onderwijs           (1985)    [Wezel van, S.]
De geschiedenis van de vereniging ‘SCHOLEN MET DEN BIJBEL’ te Ermelo 1888-1922 .
Ver. Prot. Chr. Ond. - Ermelo;  
 

8. Databasenummer: 00157  
1886-1986 honderd jaar Veldwijk
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1986)    [??]
Reünie van oud-medewerkers op 06.06.1986 t.g.v. honderd jaar Veldwijk. Gezien de honderden namen van bezoekers achterin het ‘programmaboekje’ (alfabetisch geordend op
Lees meer...

Stichting Veldwijk;  
 

9. Databasenummer: 00159  
100 jaar kerk in Veldwijk 1890-1990
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1990)    [Dijk, Wybe (past.dienst) - Bert Boerman e.a.]
Aan de hand van foto’s en tekst heeft de redactie van dit jubileumboekje getracht de lezer mee te laten ‘beleven’. Als dit boekje de gevoelens van dankbaarheid en respect bij u kan overbrengen, heeft het aan de bedoeling beantwoord.
APZ Veldwijk; dr.: Bolhuis - Ermelo;  
 

10. Databasenummer: 00163  
Gedenkboek van de Ver. tot Chr. Verzorging van geestes- en zenuwzieken (1884-1984)
Zorginstellingen -- Ermelo - zorginstellingen           (1986)    [Lindeboom, G.A. - M.J. Lieberg]
De tekst in dit zeer uitgebreide ‘gedenkboek’ is verdeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de geschiedenis van de Vereniging beschreven, in het bijzonder uit de eerste halve eeuw van deze geschiedenis. (hfdst. I t/m XII) In het tweede deel wordt over de geschiedenis van de diverse inrichtingen geschreven: Veldwijk (Ermelo); PZ Bloemendaal (Loosduinen); Dennenoord (Zuidlaren); Wolfheze; Valeriuskliniek (Amsterdam) en Vogelenzang (Bennebroek).
Uitg. Kok Kampen;  
 

11. Databasenummer: 00173  
Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland
Geschiedenis (lokaal) -- Gelderland - algemeen           (1986)    [Jansma, Klaas - Meindert Schroor Drs. e.a.]
Een uniek standaardwerk!! De samenstellers hebben in dit boek van bijna 500 pagina’s getracht Gelderland en zijn bewoners een overzicht te geven van hun geschiedenis. Daarbij waren zij er zich van bewust dat er veel onbeschreven zou blijven. Niettemin zijn zij ervan overtuigd dat de voornaamste facetten zijn belicht. Een uitgebreide opgave van geraadpleegde bronnen en literatuur achterin het boek kan dienen tot verdere verdieping.
uitg.: Inter - Combi van Seijen te Leeuwarden;  
 

12. Databasenummer: 00185  
Huwelijksdispensatiën in Gelderland - publicatie nr. 24
Genealogie -- Gelderland - algemeen           (1987)    [Wartena, R.]
In deze Publicatie nr. 94, index op publicatie nr. 27, van de Vereniging Veluwse Geslachten staan honderden namen en data vermeld, die alle te maken hebben met ‘huwelijksdispensatiën’ in Gelderland.
Ver. Veluwse Geslachten - Barneveld;  
 

13. Databasenummer: 00186  
Bijdragen en mededelingen
Gelderland -- Gelderland - algemeen           (1988)    [Kroes, J. Drs. e.a.]
De titel van het boek roept de volgende vraag op: “Om welke bijdragen en mededelingen gaat het dan?” Om u wat ‘wegwijs’ te maken volgen hier de titels van de hoofdstukken in het boek, resp.: De historische nederzettingsstructuur van Laag-Hierden. Een studie naar de occupatievorm hoevestrokenverkaveling (door Jochem Kroes). ; Openbare feesten, toneel en ‘volksvermaak’ in Arnhem, ca 1430-ca 1500 (door G.J.M. Nijsten). ; Strafrechtspleging en criminaliteit in de Hoge en Vrije Heerlijkheid Het Loo in de periode 1748-1795 (door G. Mennink). ; Het stadhuiscomplex te Zutphen. Nieuwbouwplannen en restauratievisies (door R. Stenvert). ; De katholieke kerken van Gelderland in en uit de Bataafse en Franse tijd (door Thomas H. von der Dunk) en Het Ehrenfriedhof Zypendaal bij Arnhem. De geschiedenis van een Duitse soldatenbegraafplaats (door W.H. Tiemens).
Vereniging Gelre - Arnhem;  
 

14. Databasenummer: 00201  
Omzien en Weerzien - rendezvous on the Veluwe
Oorlog -- Veluwe - algemeen           (1985)    [Wel van der, Hugo]
Een ‘tweetalig’ boekje, waarin naast de Nederlandse tekst een Engelse tekst staat. Het boekje is in 1985 geschreven in opdracht van de gemeentebesturen van Harderwijk, Ermelo en Putten t.g.v. het bezoek van Canadese militairen die in 1945 deelnamen aan gevechts-handelingen en de bevrijding van de Veluwe.
gem. Harderwijk, gem. Ermelo en gem. Putten t.g.v. 40 jaar bevrijding;  
 

15. Databasenummer: 00209  
Dit Stroeve Land, bloemlezing van poëzie over de Veluwe
Cultuur -- Veluwe - algemeen           (1989)    [Paasman, Bert - Henk van der Vlist]
Bloemlezing van poëzie over de Veluwe. Een fraaie uitgave uit de Schaffelaarreeks, ‘bol staand’ van gedichten over de Veluwe in de breedste zin van het woord. Als voorbeeld de eerste strofe van een gedicht door Peter Geraedts:
Lees meer...

BDU Barneveld;  
 

16. Databasenummer: 00221  
Het leven van Evert . . .In de luwte van de snelweg
Boerenleven -- Veluwe - algemeen           (1985)    [Paasman, BertBrand Overeem]
Dit boek, met relatief weinig tekst en veel foto’s, gaat over één bijzonder persoon, Evert. Hij werd in 1919 geboren en heeft zijn geboortehuis niet meer verlaten en is zijn ouders gaan helpen op het kleine gemengde boerenbedrijfje op de Veluwe. Na het overlijden van zijn ouders hield Evert slechts enkele huisdieren als kippen en geit en leidde een leven van orde, regelmaat en stabiliteit. Aanbevolen !
uitg.: Bosch en Keuning Baarn;  
 

17. Databasenummer: 00286  
Het pomp- en putregister van de stad Harderwijk 1760-1850 - Deel 1 A t/m J
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1988)    [Beer – Asselt van, G.J.]
In deze publikatie 103a wordt een opsomming gegeven van bewoners en eigenaars van huizen in Harderwijk in de periode van ca 1760-1850, die van ‘op en in openbare pleinen en straten aanwezige waterputten en –pompen’ gebruik maakten. (voor de namen A t/m J)
Ver. Veluwse Geslachten - Barneveld;  
 

18. Databasenummer: 00287  
Het pomp- en putregister van de stad Harderwijk 1760-1850 - Deel 2 K t/m Z
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1988)    [Beer – Asselt van, G.J.]
Zie bij B00286 / (voor de namen K t/m Z - zie publikatie 103b)
Ver. Veluwse Geslachten - Barneveld;  
 

19. Databasenummer: 00291  
St. Jansdal
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1988)    [Beijer, T. Dr. en J.W.P. van Dijk]
Van Johanniter Commanderij te ’s Heerenloo tot streekziekenhuis te Harderwijk. In dit mooi uitgevoerde boek komen na de Inleiding de volgende hoofdstukken aan bod: Hfdst. I: Over het ontstaan, de geschiedenis en de organisatie van de Johanniterorde; Hfdst. II: Ontstaan en beginjaren van het St. Jansdal; Hfdst. III: Het St. Jansdal in de 15e eeuw; Hfdst. IV: Het visitatieverslag van 1495; Hfdst. V: De Gelderse oorlogen; Hfdst. VI: De Johanniters in Harderwijk; Hfdst. VII: De Reformatie van de geestelijke goederen; Hfdst. VIII: Het beheer door de Staten; Hfdst. IX: Het landgoed ’s Heerenloo; Hfdst. X: De Johanniters nieuwe stijl.Daarna volgen nog resp.: Noten, Register en Bijlagen I en II.
BDU Barneveld;  
 

20. Databasenummer: 00293  
Harderwijks BegraafregisterPublicatie 122 A 1700-1794 (chronologisch)
Genealogie -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1990)    [Ver. Vel. Geslachten / Beer – Asselt van, G.J.]
De (amateur) genealoog zal veel gegevens kunnen vinden in deze publikatie 122 a over overleden personen in Harderwijk in de periode 1700-1794. De namen zijn in chronologische volgorde weergegeven.
Ver. Veluwse Geslachten;  
 

21. Databasenummer: 00294  
Harderwijks BegraafregisterPublicatie 122 B 1700-1794 (alfabetisch)
Genealogie -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1990)    [Ver. Vel. Geslachten / Beer – Asselt van, G.J.]
Zie bij B00293 – in publikatie 122 b zijn de namen in alfabetische volgorde weergegeven.
Ver. Veluwse Geslachten;  
 

22. Databasenummer: 00306  
Historisch Jaarboek 1990
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1990)    [Spek van der, J. e.a.]
Het ‘Historisch Jaarboek Harderwijk’ is de vervanging voor de eerder verschijnende Herderewich Kroniek. Het Jaarboek is het resultaat van samenwerking tussen enerzijds de stadsarchivaris en anderzijds de Oudheidkundige Vereniging ‘Herderewich’.In dit Jaarboek zijn na het Voorwoord de volgende artikelen opgenomen: Uit den Atjeh-tijd; Werving voor het leger in Oost-Indië; De vroegere orgels van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk; Harderwijker vissersvloot in de jaren 1918-1920; Bewoners van de Hoogstraat in de 15e en 16e eeuw; Een ‘gemengd’ huwelijk in de 17e eeuw en de hypocrisie van het Harderwijker stadsbestuur; Een eeuw Groeten uit Harderwijk en Kroniek van Harderwijk 1988 en 1989,
dr.: Pankraat - Utrecht;  
 

23. Databasenummer: 00321  
Nunspeet trouwboek 1682-1771
Genealogie -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1989)    [Elbertsen-Hoekstra, T.]
In publikatie 117 staan gegevens vermeld over huwelijken in de Ned. Gereformeerde gemeente te Nunspeet in de periode 1682-1807.
Ver. Veluwse Geslachten Barneveld;  
 

24. Databasenummer: 00322  
Trouwboek van Elspeet
Genealogie -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1987)    [Elbertsen-Hoekstra, T.]
Publikatie 92 toont gegevens van Elspeet uit de periode 1670-1795 – zie bij B00321
Ver. Veluwse Geslachten Barneveld;  
 

25. Databasenummer: 00327  
Mensen in klederdracht in de gemeente Oldebroek
Geschiedenis (lokaal) -- Veluwse en Gelderse plaatsen           (1990)    [Boeve en Groeneveld]
In de gemeente Oldebroek wordt de oude ‘klederdracht’ nog gedragen door ca 100 mensen. De belangstelling voor de dracht en de achting voor de mensen en hun ‘streekdracht’ is groot.Helaas neemt het aantal mensen dat de dracht draagt zienderogen af. De dracht zal over een aantal jaren niet meer op straat, maar alleen in een museum te zien zijn.In dit boek, dat ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Oudheidkundige Vereniging “De Broeklanden’ werd uitgegeven in samenwerking met de Stichting “Oudheidkamer Oldebroek” werd vastgelegd wat ca 1990 nog aan ‘levende’ klederdracht aanwezig was in de gemeente Oldebroek. Aan deze mooie uitgave werkten ongeveer 60 ouderen uit de gemeente Oldebroek mee, in leeftijd variërend van 57 tot 102 jaar, die de klederdracht nog regelmatig dragen.
Oudheidk. Ver. De Broeklandendr.: Zalsman Kampen;  
 

26. Databasenummer: 00351  
Menhirs and Dolmens
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1986)    [Giot, P.R.]
Een Engelstalig boekje over Menhirs (= grote, stenen zuilen) en Dolmens (=hunebedden).
SNI Delmas Bordeaux;  
 

27. Databasenummer: 00353  
De mummies van Qilakitsoq
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1987)    [Vertaling: Kerkhof, Heleen e.a.]
Een boek over mummies die gevonden werden in Groenland. De verlaten nederzetting Qilakitsog (uitgesproken als ‘krillakittork’) ligt ca 450 km ten noorden van de noordpoolcirkel. Het boek is voorzien van veel foto’s en afbeeldingen. Na voorwoord en Inleiding volgen de hoofdstukken: Tijdsbeeld; De Vondst; Grafgebruiken en opvattingen over de dood; De mensen; De tatoeages; De kleding; en De leefomstandigheden.
Natuur en Techniek Maastricht;  
 

28. Databasenummer: 00356  
Onze mysterieuze wereld
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1987)    [Westwood, Jennifer e.a.]
De ‘mensheid’ heeft op elk werelddeel ‘wonderlijke sporen’ nagelaten: architectonische meesterwerken en een rijkdom aan geografische meesterwerken die getuigen van een ‘fascinerend’ verleden resp. : * Heilige plaatsen als de piramide van Cheops en Stonehenge; * Verloren continenten als Atlantis en Eldorado; * Antieke steden als het Griekse Knossos en de Inca - hoofdstad Macchu Picchu en * Symbolische landschappen als de Nasca – woestijn. Een zeer ‘verzorgde’ uitgave met veel duidelijk ‘beeldmateriaal’.
Van Holkema en Warenhof;  
 

29. Databasenummer: 00369  
Vondsten uit het verleden
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1986)    [Casparie, W.A. Dr. e.a.]
Oudheidkundig bodemonderzoek – archeologisch jaarboek 1986. Een fraai uitgevoerd boek met veel illustraties, foto’s, tekeningen en schema’s. In 1981 uitgegeven als ‘boek van de maand september’ in een oplage van 95000 exemplaren. Dat archeologie een brede belangstelling heeft, blijkt wel uit het feit dat de gehele oplage binnen 2 weken was uitverkocht.
Stichting Nederlandse Archeologie Amersfoort;  
 

30. Databasenummer: 00370  
Archeologische streekbeschrijving - een handleiding
Archeologie -- Archeologie – geologie           (1987)    [Bos, Jurjen M.]
Dit boek is bedoeld als praktische handleiding bij een vorm van ‘archeologisch onderzoek’ die sterk toeneemt. Het is niet in de eerste plaats een ‘leerboek’, maar meer bedoeld als boek waaruit men praktische aanwijzingen krijgt en ideeën opdoet. Na een inleiding over ‘Nederland als cultuurlandschap’ volgt een aantal hoofdstukken resp. : I Archeologische streekbeschrijving; II Archeologisch onderzoek in Nederland; III Het opzetten van een onderzoek; IV Bronnen voor onderzoek buiten het veld; V Bronnen voor onderzoek in het veld; VI Vondstbehandeling en rapportage; VII Uitwerking en publicatie; VIII Beeldbepalende processen; IX Enkele voorbeelden.
Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN);  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 juli 2017